Statfjord er full av historiske hendelser

Få et overblikk over oppbyggingen og utviklingen av Statfjordfeltet. Etter at Statfjord ble påvist i 1974 kommer nye installasjoner og rørledninger i drift fra år til år.

Statfjordfeltet kan utvinnes

19/02/1974

På boredekket av plattformen Waage Drill 1 danset geologer fra Mobil den reneste krigsdansen i pur glede. På gulvet lå en kjerneprøve som nettopp var hentet opp fra havbunnen 2700 meter under plattformdekket. Oljen bokstavelig talt rant ut. Statfjordfeltet var funnet!

Statfjord A blir døpt

22/11/1977

Ifølge overtroen betyr det ulykke å slepe et udøpt fartøy til havs, men det var det som skjedde med den første Statfjord-plattformen. Oddbjørg Kloster, konen til klubbformannen på Stord Verft var gudmor da Statfjord A ble døpt på Statfjordfeltet.

Statoil blir vingeklippet

01/08/1984

Et historisk politisk kompromiss i april 1984 førte til det som ble betegnet som «vingeklippingen» av Statoil, en oppsplitting av Statoils inntekter og utgifter i en selskapsdel og en statlig del ved etablering av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Både Statoil og Arbeiderpartiet reagerte kraftig på denne innskrenkingen av Statoils posisjon.

Statoil overtar som operatør

01/05/1987

Statoil overtok 1. januar 1987 operatøransvaret for Statfjordfeltet fra Mobil Exploration Norway Inc. Det innebar at Statoil også overtok ansvaret for 1780 ansatte som kom fra Statfjord-divisjonen i Mobil.

Fusjon til StatoilHydro

01/10/2007

Den 1. oktober 2007 ble StatoilHydro en realitet, etter at nyheten om fusjonsplanen hadde blitt kjent 18. desember 2006. Styrene i Statoil og Norsk Hydro anbefalte da sine aksjonærer en fusjon mellom Statoil og olje- og gassvirksomheten til Norsk Hydro.

StatoilHydro skiftet 1. november 2009 navn til Statoil

01/11/2009

Samtidig ble det lansert ny logo og grafisk profil for selskapet.