Brown & Root + Aker = BrownakerAMU på Statfjord A

Polymariner blir flotell på A

person Norsk Oljemuseum
I forbindelse med ferdigstillingen av Statfjord A trengtes ekstra boligkapasitet. Boligplattformen Polymariner kom til Statfjord A den 18. april 1978, og erstattet temporære boligkvarter om bord på plattformen.
— Statfjord A med flotellene Nortrym t.v. og Polymariner til høyre i bildet. Foto: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

På Polymariner kunne det bo 600 mann ved at de to midlertidige boligmodulene fra Statfjord A ble løftet om bord.

Polymariner ble bygget i 1975 ved Aker Verdal som boreplattform med navnet Polyglomar Driller. Den ble bygd om til et flotell eller boligplattform i 1978, og omdøpt til Polymariner. Kontrakt var inngått i desember 1977 med Mobil Exploration Norway om bruk på Statfjord. Plattformen ble utstyrt med en stor løftekran, og dekksarealer ble frigjort til lagerplass for utstyr. Polymariner ble i 1984 erstattet av flotellet Polycrown.

Kilder:  

Seland, Johannes.  Poly-flåten gjennom 50 år 1936-1986 . Kristiansand 1987: 81.
Sjøhistorie.no: Borerigg Polyglomar Driller/Polymariner 1975.

Brown & Root + Aker = BrownakerAMU på Statfjord A
Publisert 25. november 2019   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk