Navion etablertFordeling mellom Norge og Storbritannia

Polycrown fjernes

person Norsk Oljemuseum
Polycrown – flotellet som hadde ligget knyttet opp til Statfjord A siden 1982 – ble i november 1999 solgt av Statoil til Prosafe og skiftet i den sammenheng navn til Safe Scandinavia.
— Statfjord A med Polycrown. Foto: Equinor/Arild Hinna
© Norsk Oljemuseum

Flotellet skulle likevel bli liggende ved Statfjord A til utgangen av 2000. Avgjørelsen om å selge flotellet høstet mye kritikk. Det ble hevdet at siden flotellet måtte leies inn de første 14 månedene etter salget, og også i flere perioder senere, var det en ulønnsom handel. På den andre siden ble det hevdet at vedlikeholds- og driftskostnadene var høye og at utgiftene ved å ha flotellet i opplag i perioder det ikke trengtes på feltet, ville være uforholdsmessig høye.

Flere år før Polycrown forlot Statfjord hadde Statoil søkt Oljedirektoratet om tillatelse om å få fjerne flotellet når det ikke lengre var bruk for det til ekstra sengeplasser. Den 22. desember 1997 ga direktoratet sin godkjenning. Forutsetningen for samtykket var at det ble montert stuplivbåter til erstatning for de tradisjonelle livbåtene og at det ble montert alternativ evakuering i form av redningsstrømpe. I tillegg måtte det gjennomføres en større sikkerhetsoppgradering på Statfjord A. Polycrown hadde så lenge den lå på feltet tjent som en ekstra livbåt og etter hvert også mønstringssted ved evakuering. På bakgrunn av sikkerhetsmessige oppgraderingene som var gjort, aksepterte både direktoratet og fagforeningene fjerningen av flotellet.

Det kan legges til at Polycrown i sin tid var regnet for det ypperste av hotellvirksomhet på norsk sokkel og fikk klengenavnet Nordsjøens Hilton. Men det stemte ikke alltid. I 1993 måtte 160 arbeidere evakueres på grunn av drittlukt! Etter fire dager med tette toaletter og et stadig mer trengende mannskap ble situasjonen uholdbar. Et ødelagt kullfilter var årsaken til at ett tonn kull kom ut i ferskvannssystemet. Alle vasker, dusjer og toaletter gikk tett. Vannsystemet gikk tett og måtte gjennomspyles. Evakueringen fikk ikke betydning for produksjonen på Statfjord A, men omfanget av shuttling økte. Mannskapet ble innlosjert på de andre statfjordplattformene og på Gullfaksfeltet. Statoil fikk inn ekstra helikoptre til å fly folk til og fra.

Kilde: Intervju med Geir Pettersen
Ryggvik, Helge: Fra forbilde til sikkerhetssystem i forvitring: fremveksten av et norsk sikkerhetsregime i lys av utviklingen på britisk sokkel, Oslo 1999. s. 71-72.

Navion etablertFordeling mellom Norge og Storbritannia
Publisert 2. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk