Oppstart Tampen 2020Helge Lund ny konsernsjef i Statoil

Statpipe og Kårstø del av Gassled

person Norsk Oljemuseum
Fra 1. januar 2003 ble eierforholdet for Statpipe og prosessanlegget på Kårstø endret. Gassled ble etablert ved at de fleste rørledningskonsortiene ble slått sammen til ett sameieselskap. Opprettelsen, med de kommersielle endringer dette medførte, er en av de mest omfattende reformene i norsk gassvirksomhet.
— Kårstø, prosessanlegg i Nord-Rogaland. Foto: Øyvind Hagen/Gassco
© Norsk Oljemuseum

Gassled ble eier av rørsystemet som brukes til transport av gass fra de produserende feltene på norsk sokkel til konsumenter på det europeiske kontinentet og i Storbritannia, mens Gassco sto for operatørskapet. Gassled ble organisert som et selskap uten ansatte, men med ulike komiteer med spesifikke oppgaver. Ved oppstarten var Gassled eid av olje- og gasselskapene på norsk sokkel, men i 2011 solgte Total, Statoil og ExxonMobil sine eierandeler til utenlandske investeringsselskaper. Oljeselskapene anså ikke drift av rørledningene som sin kjernevirksomhet. Salgene var verdt mange milliarder norske kroner. I 2012 var eierne (i prosent):

Petoro AS – 45,793
Solveig Gas Norway AS – 23,480
Njord Gas Infrastructure AS – 8,036
Silex – 6,102
Infragas – 5,006
Statoil Petroleum AS – 5,000
Norsea Gas AS – 2,261
ConocoPhillips Skandinavia AS – 1,678
Eni Norge AS – 1,276
DONG E&P Norge AS – 0,983
GDF SUEZ E&P Norge AS – 0,304
RWE Dea Norge AS – 0,081

Det norske gasstransportsystemet som eies av Gassled er verdens største offshoresystem med ca. 6600 km rørledninger fra norsk sokkel til norsk fastland, Storbritannia og kontinentet. Rørledningene er tilkoblet over 40 installasjoner og transporterer 12 prosent av Europas gassforbruk. Gassled omfatter størstedelen av dette systemet: Statpipe og Åsgard transport, i tillegg prosesseringsanleggene på Kårstø og Kollsnes, Norpipe, Zeepipe, Europipe I og II, Franpipe, Vesterled, Oseberg Gas transport og mottaksterminalene i Dornum og Emden (Tyskland) og St. Fergus (Skottland). Gassled har også eierskap over mottaksterminalene i Zeebrugge i Belgia og Dunkerque i Frankrike, gasstransportsystemene for Kvitebjørn og Nornefeltet, Langeled rørledning og terminal.

Kilder:
Gassco.
Stavanger Aftenblad
Petro

Oppstart Tampen 2020Helge Lund ny konsernsjef i Statoil
Publisert 26. november 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk