OD underkjenner B-enPlattformen krenger!

Brevsaken til Stortinget

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Da Stortinget behandlet feltutbyggingsplanen for Statfjord forelå det fra Statoil/Mobilgruppen et brev av 3. juni 1976 som fortalte at kostnadene ble vesentlig større enn antatt. Industriminister Bjartmar Gjerde kjente ikke til brevet da han gikk på Stortingets talerstol for å gi sin støtte til de store utbyggingsplanene. Brevet lå i et skap i hans departement.
— Faksimile fra Stavanger Aftenblad, 18.08.1976
© Norsk Oljemuseum

Da brevet ble kjent, oppsto det en dramatisk politisk situasjon, den såkalte «Brevsaken». Industriministeren ble av opposisjonspolitikere kritisert for å ha tilbakeholdt informasjon for Stortinget.  Statsminister Odvar Nordli stilte 23. november kabinettspørsmål i Stortinget i forbindelse med den kritikken som opprinnelig var reist fra et flertall i Industrikomiteen mot industriminister Bjartmar Gjerde. Statsministeren uttalte at dersom forslaget fra de borgerlige partiene skulle få flertall kunne regjeringen ikke akseptere dette. Ved avstemningen fikk regjeringen støtte fra et flertall på 79 representanter.

OD underkjenner B-enPlattformen krenger!
Publisert 21. november 2019   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk