«Jeg døper deg Statfjord B…»Utslep av B

Livbåtulykke på LB200

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Den 5. juli 1981 omkom en nederlandsk statsborger i en ulykke med livbåt på rørleggingsfartøyet Lay Barge 200 (LB200).
— Statfjord B og flotellet LB200, i 1981. Foto: Leif Berge/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Livbåten han arbeidet i var blitt utløst fra davitene den hang i og falt 25 meter ned i sjøen. Det var ingen vitner til ulykken. Den omkomne var ansatt i firmaet Croon & Co contratkompani, Rotterdam som var hyret inn av McDermott for å utføre diverse elektriske installasjoner om bord i LB200. Fartøyet som var under slep fra Nederland til Statfjordfeltet var om lag 60 nautiske mil nord for Ekofisk på norsk kontinentalsokkel da ulykken inntraff.

Det halvt nedsenkbare rørleggingsfartøyet (tidligere «Viking Piper») var eid av McDermott og utleid til Mobil for en periode på 135 dager. Det var modifisert til å virke som flotell til Statfjord B inntil «Safe Gothia» ble permanent flotell. Blant annet var det installert ti 50 manns livbåter. Fire av typen som ble brukt på Polymariner og Statfjord A og seks stykker av en ny type Harding Safety Type MCH 26 T. Det var sistnevnte type livbåt ulykken skjedde med. Radioene om bord i Hardinglivbåtene skulle sjekkes. Det måtte utføres noen omkoblinger, en jobb den omkomne hadde blitt satt til å utføre.

Den omkomne ble meldt savnet om lag klokken seks på ettermiddagen da alle i firmaet hans var samlet til middag. Alarmen gikk klokken 18.41 da livbåt nummer tre lokalisert midtskips styrbord ble meldt savnet. Klokken syv endret LB200 kurs fra rett nord og ble tauet rundt i retning sør. Hovedredningssentralen ble varslet, redningshelikoptre fra både britisk og norsk side var i luften og alle skip i området ble alarmert. Hospitalet på LB200 ble klargjort for mottak av pasient. Klokken 20.18 ble livbåten observert av skipet «Geo Surveyor» og snart etter landet et helikopter fra Ekofisk på skipet og sykepleier og redningsmann gikk om bord. Klokken ti over halv ni entret en person livbåten og den savnede ble funnet omkommet. «Geo Surveyor» tok da livbåten på slep i retning LB200 og to mann fra McDermott gikk så om bord i livbåten via personellbasket. Livbåten ble hevet om bord i LB200 og sykepleieren entret livbåten klokken 22.40, fikk tatt den omkomne ut og transportert ham til hospitalet.

Ulykken antas å ha skjedd som følge av feilmontering av pneumatisk krokutløsersystem i kombinasjon med feil betjening av redningsbåten. I Det Norsk Veritas sin tekniske rapport kom det fram at den påviste feilmonteringen av det pneumatiske systemet alene ikke kunne ha utløst krokene. Sjøfartsdirektoratet hadde gjort rederiet oppmerksom på at livbåtens utløsermekanisme måtte funksjonsprøves før direktoratet ville godkjenne LB200 for bruk på Statfjordfeltet. En slik funksjonsprøve ble aldri foretatt før ulykken inntraff. Etter ulykken endret Harding utløsningsarrangementet.

Ingen personell fra McDermotts underkontraktører hadde livbåttrening eller for den saks skyld sikkerhetstrening. Det ble forsvart med at de kun skulle være om bord under transporten for å fullføre jobben og at de ikke var en del av den faste staben. Alt personell fra Mobil og McDermott som var om bord på LB200 under transporten hadde minimum 5 dagers offshorekurs.

Ulykken ble etter vanlig prosedyre etterforsket av politiet. Ingen ble tiltalt eller straffet og saken ble henlagt på bevisets stilling.

Kilder
Stavanger Politikammers arkiv. Justissaker. Sak nr: 4173/81

«Jeg døper deg Statfjord B…»Utslep av B
Publisert 14. november 2019   •   Oppdatert 22. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *