BrevetSlepet fra Gandsfjorden

Dekket ut av dokken

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Tross mange utfordringer ble dekksrammen etter hvert ferdig på Aker Stord Verft. Arbeidet hadde foregått i tørrdokken på verftet, men 30. juli 1976 var den klar til å monteres på betongunderstellet. Dokkporten ble åpnet, og dekket til Statfjord A ble slept ut på fjorden.
— Statfjord A - operasjon sammenkopling av dekk og betongskaft. Plattformens betongunderstell er senket ned til det kritiske punktet hvor dekket, som er bygget på to båtskrog skal plasseres over de tre betongskaftene og deretter koples sammen ved at betongdelen gradvis heves ved utpumping av ballastvann. Foto: Aker/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Snart var også betongunderstellet på vei fra Stavanger til Stord. Dekksrammen var bygget oppe på to utrangerte tankbåter – Tom og Tina. Da dekket skulle settes på understellet, ble betongen senket og Tom og Tina ble manøvrert mellom skaftene på betongdelen. Betongen ble så hevet ved å pumpe ballastvann fra lagercellene og dekket ble langsomt løftet av.[REMOVE]Fotnote: Godø, Helge; Plattformutbygging til havs. Rogalandsforskning 1980: 45. Koblingen skjedde 8. august 1976. Fra da av fortsatte arbeidet ute på fjorden i Digernessundet.

Vil du vite mer om hvorfor Stord kom inn som byggeplass, hvorfor valget falt på et integrert dekk selv om den opprinnelige planen var modulbasert, hvordan arbeidsforholdene var eller hva årsaken til krengningene egentlig skyldtes?

Les mer:  Bygging av A-dekket

BrevetSlepet fra Gandsfjorden
Publisert 21. november 2019   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk