Planer for fase IStatfjord A ut av dokken

Stord Verft planlegger Statfjord A

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Akergruppen hadde i august 1974 fått i oppdrag av Mobil å bygge og utruste dekket til Statfjord A.
— Dekket til Statfjord A er under bygging i tørrdokken ved Aker Stord. To gamle skrog benyttes som "fundamenter" til dette arbeidet, og når dekket er ferdig og klar for sammenkopling med betongunderstellet, taues det hele ut i fjorden hvor sammenkoplingen skal foregå. Foto: Tor Resser/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Akergruppen hadde hatt lignende oppdrag tidligere; Vindholmen Verft ved Arendal hadde bygget dekket til Beryl A og på Aker Verdal holdt de på med et tilsvarende dekk for Shell/Esso til Brent B-plattformen.

I henhold til en intensjonsavtale mellom Mobil og Akergruppen skulle dekksrammen til Statfjord A bygges ved Aker Verdal, mens utrustningen av dekket skulle utføres av Aker Offshore Contracting, som også hadde kontrakt på utrusningen av skaftene. Da det viste seg at dekket ble både større og tyngre enn først avtalt, fikk Verdal kapasitetsproblemer.[REMOVE]Fotnote: Haga, T. (1993). «Stordabuen går offshore» : Arbeid og faglig politikk ved A/S Stord verft 1970-83 (Vol. 1993-4, AHS (trykt utg.)). Bergen: Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, Universitetet i Bergen: 260.

Stord verft, som til da bare hadde bygget skip, først og fremst oljetankere, sto derimot uten oppdrag etter at tankskipmarkedet kollapset som følge av oljekrisen. En ordre på elleve supertankere ble kansellert, og verftet manglet oppdrag.[REMOVE]Fotnote: Grove, K., Heiret, J., & Stord jern- & metallarbeiderforening. (1996). I stål og olje : Historia om jern- og metallarbeidarane på Stord. Stord: Stord metall- og bygningsarbeider[e]s fagforening: 161 og Myklebust, A., & Aker Stord A/S. (1994). 75 år på Kjøtteinen : 1919-1994 : Jubileumsbok for Aker Stord. Stord: [Aker Stord]

I februar 1975 sendte derfor Akergruppen et framlegg til Mobil om å få flytte oppdraget om bygging av dekket til Statfjord A fra Verdal til Stord. Mobil aksepterte forslaget og dermed fikk Stord Verft sitt første offshoreoppdrag. Kontrakten ble underskrevet 5. april 1975.[REMOVE]Fotnote: Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel : rapport fra styringsgruppen oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. mars 1979: rapporten avgitt til Olje- og energidepartementet 29. april 1980: 178.  

På Stord fikk de imidlertid tidlig erfare at det var vesentlig forskjell på å bygge plattformer og på å bygge skip. For mens skipsbygging var en form for masseproduksjon, var plattformbygging skreddersøm.

Vil du vite mer om hvorfor Stord kom inn som byggeplass, hvorfor valget falt på et integrert dekk selv om den opprinnelige planen var modulbasert, hvordan arbeidsforholdene var eller hva årsaken til krengningene egentlig skyldtes?

les mer: Bygging av dekket

Planer for fase IStatfjord A ut av dokken
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 24. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk