De ti oljebudHjemmebrent

Brentfeltet funnet

person av Norsk Oljemuseum
Brentfeltet ble i juni 1971 funnet på britisk sektor nær norskegrensen.
— John Hollis står på Statfjord A og peker mot brentfeltet på britisk sokkel. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Brent var ett av de største  petroleumsfeltene som til da var påvist på britisk sokkel, det og var det første større funnet nord i Nordsjøen. Lenge trodde man at Brentfeltet strakk seg inn på norsk sokkel.

En rekke selskaper startet dermed kampen om blokkene 33/9 og 33/12 – Statfjordblokkene. Shell, som var operatør for det britiske Brentfeltet, mente at de oljeførende lagene i reservoaret kunne forgrene seg inn på den norske kontinentalsokkelen og startet arbeid med å få tildelt de norske blokkene.

Norske myndigheter ønsket også en snarlig utforskning av norsk side for å hindre at eventuelle norske ressurser ble utvunnet av britene, og satte derfor i gang prosessen med tildeling av de norske blokkene.

Kilde: 
Development planning of the Brent Field. Journal of Petroleum Technology. Volume 27 number 10. October 1975. 

De ti oljebudHjemmebrent
Publisert 9. juli 2018   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk