Gammel teknologi brukes på nyttNorvik ny konsernsjef

Overskridelser og lederskifte

person Norsk Oljemuseum
I en tid med lave oljepriser, ble det kjent at moderniseringen av Statoils raffineri på Mongstad nord for Bergen ble langt dyrere enn antatt.
— Mongstad. Illustrasjon: Jan Ulriksen
© Norsk Oljemuseum

Utbyggingskostnadene ville komme opp i 12 milliarder kroner, tre ganger mer enn de opprinnelige kalkylene. Overskridelsene hadde sin bakgrunn i manglende forståelse for arbeidets omfang, i tillegg til et noe optimistisk estimat.

Kostnadsutviklingen hadde ikke vært oppe til ordinær behandling i styret før utbyggingen var nesten ferdig. I løpet av høsten 1987 ble dette en politisk betent sak. En egen stortingsmelding ble utarbeidet av Olje- og energidepartementet.

Skulle overskridelsene få følger for Statoils styre og ledelse? I et møte den 19. november 1987 foreslo nestformannen, tidligere olje- og energiminister Vidkun Hveding, at styret skulle be Arve Johnsen, Statoils administrerende direktør, om å trekke seg. Dette synet fikk han ikke styrets tilslutning til. Dagen etter meldte Hveding at han trakk seg. Han fikk etter hvert følge av hele styret. Etter dette hadde ikke administrerende direktør lenger noe valg, han måtte gå fra sin stilling. Med Arve Johnsens avgang 15. januar 1988 var en epoke i norsk oljehistorie over. Arve Johnsen hadde vært en dyktig leder av Statoil i 15 år, en fremsynt pioner i norsk oljeindustri.

Gammel teknologi brukes på nyttNorvik ny konsernsjef
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk