Fordeling mellom Norge og Storbritannia5000 oljelaster

Statoil politianmeldt

person Norsk Oljemuseum
Statoil ble politianmeldt av egne ansatte etter at selskapet foretok disiplinærforføyninger mot fire oljearbeidere på Statfjord B, etter at de kom inn på en postkasse de ikke skulle hatt adgang til i Statoils interne datasystem.
— Statfjord B. Foto: Equinor/Øyvind Hagen
© Norsk Oljemuseum

Postkassen inneholdt personopplysninger og besøk ble vanligvis registrert i en aktivitetslogg. Etter at ledelsen på Statfjord hadde oppsport de fire gjennom aktivitetsloggen, fikk de advarsel og beskjed om overflytting til annen installasjon. Tre av de fire var sykmeldt i åtte måneder etter hendelsen.

YS ved Statoil-ansattes Forening (SaF) meldte produksjonsdirektøren på Statfjord for brudd på personregisterloven og arbeidsmiljøloven. Også datatilsynet reagerte sterkt på Statoil-ledelsens framgangsmåte og la til grunn at det var ulovlig å bruke opplysninger fra aktivitetslogger til disiplinærforføyninger mot ansatte. Statoil hadde heller aldri søkt om tillatelse til å føre noen aktivitetslogg.

YS og arbeiderne gikk av med full seier. De fire oljearbeiderne som ble forvist fra Statfjord B-plattformen ble blankt frifunnet for påstandene om at de hadde brutt seg ulovlig inn på en database og fikk jobbene tilbake. Statoil-ledelsen måtte bare beklage alt som hadde skjedd i saken.

Kilder:
Dagens Næringsliv. 5. mars 1999. Statoil politianmeldt. Og diverse andre avisartikler

Fordeling mellom Norge og Storbritannia5000 oljelaster
Publisert 27. november 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk