Sammenkobling i YrkjefjordenDåp og et tau til besvær

Lastebøyen for Statfjord C

person Norsk Oljemuseum
Lastebøyen ble installert på feltet 1. mai 1984 og hadde fram til 2005 som funksjon å overføre råolje fra en havbunnsrørledning til skytteltankere.
— Et tankskip laster olje fra en lastebøyen. I bakgrunnen er Statfjord C med flotellet Kosmos. Foto: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Lastebøyen var kun bemannet i forbindelse med inspeksjon, vedlikehold og reparasjon. Tankskip kunne legge til og laste olje uten folk om bord på lastebøyen. Statfjord C sin lastebøye (SPM C) er et svingende tårn bestående av en vertikal kolonne av SPM-typen. Den er lokalisert i blokk 33/9 mellom Statfjord A og Statfjord C. Avstanden til Statfjord C er omlag 2 km. Vanndyp i området er 145,7 meter.

Les mer: Lastebøyene på Statfjord

Kilde:
Fjerning og disponering av Statfjord C lastebøye (SPM C), Stavanger 2012 s. 8.

Sammenkobling i YrkjefjordenDåp og et tau til besvær
Publisert 10. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk