Helikopterulykke under leteaksjonLasteskip kolliderte

Bridging Agreement inngått

person Norsk Oljemuseum
I 1991 ble det som kalles Bridging Agreement inngått. Det var en avtale mellom de britiske og norske eierne av Statfjordfeltet om bruk av plattformer og installasjoner for prosessering og transport, for andre felt som blir tilknyttet.
— Fra brosjyre om satellitt fra Statfjord nord og øst. Mobil Exploration Norway Inc.
© Norsk Oljemuseum

Bakgrunnen for avtalen var utbygging av satellittfeltene Statfjord Nord og Øst. Avtalen var ferdig ved årsskiftet 1990-91, men ble ikke signert før 1. juni 1991.

I unitiseringsavtalen av 1979 var det bestemmelser om at petroleum som var  påvist og som var i de opprinnelige lisensene på norsk og britisk side skulle ha rett til å bruke produksjonsanleggene på de tre Statfjord-plattformene til sin egen produksjon, dersom det var ledig prosesskapasitet i anleggene.

I produksjonslisens 037 var det allerede før den foreløpige unitiseringen i 1976 påvist to betydelige reservoarer, Statfjord Øst og Statfjord Nord. Men for å få utviklet Statfjord Øst og Statfjord Nord måtte det gjøres utfyllende bestemmelser i tillegg til unitiseringsavtalen.  Bridging Agreement slo derfor fast at det var greit at Statfjord-anleggene ble brukt av andre, men bare så lenge det ikke går ut over Statfjords egen produksjon. Eierne av andre felt kunne investere i økt prosesskapasitet og få førsterett til å bruke denne nye kapasiteten, men statfjordeierne måtte enstemmig være enige om hvor mye kapasitet andre kunne tilbys.

Les mer i artikkelen Statfjordavtaler av Håkon Lavik.

Helikopterulykke under leteaksjonLasteskip kolliderte
Publisert 4. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk