Olav Fjell ny konsernsjef i StatoilSaga Petroleum en saga blott

Forpleiningsansatte i streik

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Om lag 100 forpleiningsansatte på Statfjordfeltet la 9. november ned arbeidet i protest mot at Statoil ikke vil garantere for jobbene ved et eventuelt skifte av kontraktør. Kun sikkerhetsfolkene om bord fikk varme måltider så lenge aksjonen pågikk. De andre måtte nøye seg med knekkebrød, smør og litt ost til middag, kvelds- og nattmat.
— Måltid forberedes på Statfjord B-kjøkkenet. Foto: Shadé Barka Martins/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Bakgrunnen var at forpleiningskontrakten Eurest Support Services hadde hatt på Statfjordfeltet gikk ut i mars 2000, og det var nå konkurranse mellom Eurest og Universal Kelvin om den nye kontrakten. Dersom det kom inn en ny kontraktør, krevde de forpleiningsansatte at Statoil garanterte for at alle fast ansatte på forpleiningssiden fikk beholde jobbene sine i det nye selskapet. De krevde også at de nesten 50 faste vikarene måtte sikres jobb, og at det ble gitt garanti for at personalforsikring i Eurest Support Services måtte overtas av en eventuell ny kontraktør.

Universal Kelvin hadde tidligere samme år overtatt forpleiningen på Ula-, Gyda- og Valhall-feltene, noe som resulterte i at 12 personer ble erklært overflødige.

De to gamle arvefiendene – fagforeningene OFS og Nopef sto skulder ved skulder i denne konflikten. De slo ring rundt oppsagte kolleger på oljefelt i sør, samtidig som de fryktet nye oppsigelser på Statfjord hvis et nytt selskap overtok også der.

Fagforeningene mente at Kelvin ikke hadde fulgt det såkalte overføringsdirektivet fra EU da de overtok kontraktene. Det nye selskapet var i henhold til direktivet forpliktet til å overta de ansatte slik at de kunne fortsette på samme arbeidsplass. Arbeidernes rettigheter skulle også være sikret gjennom Arbeidsmiljøloven, som slo fast at virksomhetsoverdragelse ikke var saklig grunn for oppsigelse.

Verneombudene på Statfjordfeltet sto på de forpleiningsansattes side og mente oppsigelsene på oljefeltene i sør var usaklige og i brev til Statoil og Oljedirektoratet ble storkonsernet Universal Kelvin karakterisert som en useriøs arbeidsgiver. Vernetjenesten erklærte at de ikke ville ha med dem å gjøre hvis de tok over på Statfjord.

Forpleiningstjenesten krevde mye mannskap. Siden hele 70 prosent av utgiftene gikk til lønn var det store summer å tjene for selskapet ved å kutte stillinger. Ulempen var ifølge verneombudene at de siste nedbemanningene allerede hadde fått sin pris i form av urovekkende høyt sykefravær. Eurest Support Services og de ansatte hadde allerede gått sammen om en tøff og kostbar «slankekur», et program som kostet 24 millioner og partene betalte halvparten hver, mot garantier for gjenværende arbeidsplasser.

Statoil utsatte to ganger tildelingen av den viktige forpleiningskontrakten. ESS vant til slutt kontrakten.

Kilder:
Bergens Tidende. 9. november 1999. Truer med Statfjord-streik .
Bergens Tidende 10. november 1999. 100 Statfjord-ansatte streiket
Dagens Næringsliv. 11. november 1999. Knekkebrød for oljeansatte

Olav Fjell ny konsernsjef i StatoilSaga Petroleum en saga blott
Publisert 29. november 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk