Catering og sykelønnsordningNy direktør for Mobil

Produksjonsstart på Statfjord A

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
En viktig milepæl i Statfjord og Norges historie ble nådd da fire brønner på Statfjord A ble åpnet for produksjon formiddagen lørdag 24. november 1979.
— Jay E. Medley står for åpningen av Statfjord A. Foto: Leif Berge/Statoil
© Norsk Oljemuseum

Det første døgnet ble det produsert mellom 6000 og 10 000 fat olje. Mengden ble deretter økt gradvis.

Direktør i Mobil Norge, Jay E. Medley klippet båndet med de norsk og amerikanske nasjonalfargene. Gjennom det ble Statfjord A erklært for åpnet. Han trykket deretter på en rekke knapper i kontrollrommet som satte i gang produksjonen.

Statoils daværende direktør Arve Johnsen beskrev dagen på denne måten: «Etter så-tiden kan Statoil nå begynne en lang innhøstingsperiode og det finnes ingen industriprosjekter på land som kan måle seg med lønnsomheten på Statfjord-feltet.»[REMOVE]Fotnote: Bergens Tidende, 13. desember 1979. Statfjord-olje for 100 millioner til Mongstad.

Det var riktignok ikke første gang det hadde vært produksjon på Statfjord A. Som alltid før en plattform offisielt ble satt i produksjon, hadde det vært en prøveproduksjon tidligere. Klokken fire natt til 18. november hadde oljen strømmet fra brønn A33 og en og en halv time senere ble flammebommen tent for første gang, det sikre tegn på at produksjonen var i gang. Prøvedriften varte mellom ti og tolv timer, før oljen ble brent og plattformen stengt ned igjen før normalproduksjon startet seks dager senere.[REMOVE]Fotnote: Stavanger Aftenblad, 19. november 1979. Statfjord A har prøveprodusert.

Det hadde vært gjort omfattende forberedelser før Oljedirektoratet, på vegne av norske myndigheter, ga klarsignal for produksjonsstart. Selv om flere andre offentlige instanser var inne i bildet, hadde Oljedirektoratet det koordinerende ansvaret for sikkerheten og det var de som skulle gi tillatelse. Luftfartsverket måtte godkjenne flyoperative forhold, det vil si inn- og utflygingsprosedyrene for helikopter. Kystdirektoratet måtte godkjenne instrumentene for navigasjonslys og tåkelur. Sjøfartsdirektoratet hadde ansvaret for livredningsutstyret. Statens forurensningstilsyn blant annet renseanleggene for alt som skulle slippes i sjøen og Teledirektoratet godkjente kommunikasjonsinstallasjonene, blant annet nødradioen. Den endelige godkjenningen ble gitt etter at det var sjekket at alle sikkerhetsbestemmelser var fulgt. Oljedirektoratet sjekket selv arbeidsmiljøbestemmelsene og måleinstrumentene som skulle garantere at staten fikk sin del av inntektene.[REMOVE]Fotnote: Norges Handels og Sjøfarts Tidende, 12. november 1979. Oljedirektoratet sider JA til produksjonsstart.

Les mer: Statfjord A – Oppstart, første produksjon og første last.

Catering og sykelønnsordningNy direktør for Mobil
Publisert 28. november 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk