Brown & Root ansvarlig offshoreStatoils transportstudie for olje

NPC – et norsk alternativ

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Mens arbeidet med den formelle godkjenningen gikk sin gang, startet operatøren sine forberedelser til byggingen av Statfjord B. Den første oppgaven var å finne mulige kontraktører for teknisk prosjektering og prosjektledelse.
— Faksimile fra Adresseavisen 10.12.1975
© Norsk Oljemuseum

Statfjord B var det største norske industriprosjektet til da, og krefter i næringslivet og staten ønsket å forhindre at prosjektoppgavene skulle forsvinne ut av landet. For Statfjord A var hovedtyngden av ingeniørarbeidet gitt til utenlandske selskap. Hovedproblemet var at ingen norske selskap var store nok til å ta på seg et slikt arbeid, i tillegg til at de manglet kompetanse ved planlegging av større prosessanlegg.[REMOVE]Fotnote: Engeland, S. (1995). Ingeniørfabrikk På Norsk : Oppbygginga Av Norsk Petroleumsrelatert Engineeringkompetanse, 154: 33.

De tre største industrigruppene i Norge, Kværner, Aker og Kongsberg Våpenfabrikk kom sammen våren 1975 for å diskutere mulighetene for engineering-kontrakter på Statfjord B.

Statoil var interessert i en norsk konstellasjon, og ønsket heller det enn et av de store utenlandske selskapene. Erfaringene fra Statfjord A med Matthew Hall Engineering (MHE) fra London var ikke de beste. Selskapet ga også klare signaler om at de var villig til ikke bare å se på ingeniørkostnadene, men ville vektlegge den positive effekten norsk engineering kunne gi norske leverandører.[REMOVE]Fotnote: Engeland, S. (1995). Ingeniørfabrikk På Norsk : Oppbygginga Av Norsk Petroleumsrelatert Engineeringkompetanse, 154:36.

Målet måtte bli å erstatte det britiske selskapet i neste prosjekt. Statoil mente det kun var plass til ett norsk engineering-selskap og at de tre aktørene som var på møtet måtte trekke inn flere, også med tanke på distriktshensyn.

Syv andre norsk firma ble invitert til å være med i nyetableringen; Elkem, Årdal og Sundal Verk, Electro Union, Norconsult, Dyno, Hafslund og Norsk Jernverk.

De ti selskapene skulle eie ti prosent hver og på den måten ble det sikret at ingen av de tre store ble for dominerende og at det nye selskapet fikk en uavhengig profil. I formålsparagrafen til det nyetablerte selskapet sto det: «Selskapets formål skal være uavhengig rådgivende konsulentvirksomhet – derunder prosjektadministrasjon for planlegging, bygging og drift av anlegg med tilknytning til olje og gass.»[REMOVE]Fotnote: Etableringsavtalen for NPC. Engeland, S. (1995). Ingeniørfabrikk På Norsk : Oppbygginga Av Norsk Petroleumsrelatert Engineeringkompetanse, 154:51.

Grunnlaget var nå lagt for nasjonal deltakelse i planleggingen av framtidige petroleumsprosjekter, noe som hittil hadde vært forbeholdt utenlandske industrigiganter.[REMOVE]Fotnote: Norsk Oljerevy. nr. 1976.

Arbeidsutvalget i Norwegian Petroleum Consultants, NPC nedsatte i november 1975 en arbeidsgruppe for Statfjord B. Det var klart at NPC skulle få kontrakten, men de trengte en utenlandsk partner, med femti prosent på hver.

For å komme til enighet ble tre kandidater invitert til å levere inn et tilbud til et joint venture med NPC i en åpen konkurranse. Invitasjonen gikk ut 12. februar 1976 til Brown & Root (UK) Ltd., Bechtel International Ltd. og Foster Wheeler Offshore Ltd. til kontrakt på overordnet prosjektledelse og ingeniørtjenester.[REMOVE]Fotnote: Ibid.

Brown & Root vant og ble enig med NPC om å dele funksjoner og arbeid mellom kontorene i London og Oslo. Mobil krevde at Brown & Root skulle ha en ledende rolle, de var skeptiske til NPC og fryktet koordineringsproblemer mellom London og Oslo.[REMOVE]Fotnote: Mer om fordelingen. Ibid.:62-63. De mistenkte også at NPC ikke kunne klare å skaffe nok arbeidere, og at kontorfasilitetene ikke skulle være tilfredsstillende.[REMOVE]Fotnote: Ibid.:64. I oktober startet forhandlingene med Mobil og etter mye tautrekking ble kontrakten underskrevet.

Les mer: Statfjord B – Den første planen

Brown & Root ansvarlig offshoreStatoils transportstudie for olje
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk