Sygna funnetStreik på Polycrown

Røykebrudulje

person Norsk Oljemuseum
Tobakkskadeloven eller Røykeloven trådde i kraft 1. januar 1996 og førte til basketak om arbeidsmiljøet på Statfjord C. Loven innebar at det ikke lengre skulle være lov å røyke innendørs på arbeidssteder eller i kantiner.
— Kaffebaren for røykere i boreseksjonen på Statfjord C, adskilt med glassvegg. Foto: Norsk Oljemuseum/Jan A. Tjemsland
© Norsk Oljemuseum

Røykerne på Statfjord krevde fortsatt frihet til å ta seg en røyk, mens ikke-røykerne reagerte på at røykeloven til stadighet ble brutt. Oljedirektoratet støttet røykerne og mente det ville være for strengt å kreve en helt røykfri plattform, og la til grunn at halvparten av de ansatte på Statfjord C røykte og de trengte røykerom siden det ikke er lov å røyke utendørs på en plattform. Enkelte ikke-røykere krevde et helt røykfritt arbeidsmiljø. Konflikten eskalerte da et tidligere røykfritt rom ble gjort om til røykerom for boremiljøet. Rommet, sammen med tre andre røykfrie rom var stort sett ubrukt. Røykerne gikk av med seieren og røykerommene ble beholdt.

Røykeloven

Under produksjon av olje og gass kan selv små lekkasjer føre til branntilløp, branner eller eksplosjoner. Derfor er det generelt røykeforbud og forbud mot engangslightere på alle plattformer på norsk sokkel. Røyking er kun tillatt innendørs.

«Da norske myndigheter innførte endringer i røykeloven i 1988, hvor det ble restriksjoner på røyking i møterom, oppholdsrom, kantiner etc. ble det en diskusjon på Statfjord C om hvor røyking skulle kunne foregå. Arbeidsutvalget på Statfjord C diskuterte røyking lenge og vel, uten at det kom til noen avklaring på hvordan røykeloven skulle praktiseres. Lovteksten var ikke så klar at det var åpenbart hvordan den skulle tolkes. Saken ble så opphetet at det ble nødvendig med ekstern ekspertise. Sosialdepartementet – som var ansvarlig for røykeloven – ble kontaktet. Og svaret kom: Departementet kunne ikke se problemet – man kunne bare gå ut og røyke! Statfjord C fikk etter hvert egne røykerom.»

Hentet fra : Lavik, Håkon. Statfjord. Nordsjøens største oljefelt. 1997

Sygna funnetStreik på Polycrown
Publisert 2. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk