Reinjisering av gassStatfjord C-prosjektet i gang

Koneturer

person Norsk Oljemuseum
I juli 1980 leide Mobil for første gang et helikopter for å fly 14-15 ektefeller ut på Statfjordfeltet. Etter stort mediefokus på ulykker i Nordsjøen, hadde Statfjordarbeidernes Forening (SaF) etter lange forhandlinger med Mobil klart å få gjennomslag for å arrangere «koneturer».
— Faksimile fra MOBIL EXPLORER: A NEWSPAPER FOR MOBIL EXPLORATION AND PRODUCING PEOPLE IN NORWAY. DES 1980 VOL. 4
© Norsk Oljemuseum

Hensikten var at ektefellen skulle komme på dagsbesøk til den som arbeidet ute på plattformen. Dermed fikk de et innblikk i arbeids- og boforholdene offshore og hvordan en helikoptertur kunne arte seg. Dermed håpet en å redusere engstelsen til de som satt hjemme mens den bedre halvdel var på arbeid ute i havet. Tiltaket ble gjennomført om sommeren i flere år og var en stor suksess.

Kilder:
Mobil Explorerdecember 1980: 6-7: Meni ektefeller: Bestemmelsessted Statfjord A.
Mobil Explorer  jubileumsutgave 10 år i Norge , Stavanger 1983: 14.
Bjarne Holters nettside med bilder fra Statfjord

Reinjisering av gassStatfjord C-prosjektet i gang
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk