Flotellet Nortrym på plassStatfjord B godkjent av OD

Dåpen

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Ifølge overtroen betyr det ulykke å slepe et udøpt fartøy til havs, men det var det som skjedde med den første Statfjordplattformen. Oddbjørg Kloster, konen til klubbformannen på Stord Verft var gudmor da Statfjord A ble døpt på Statfjordfeltet 22. november 1977.
— Statsminister Odvar Norli, Statoilsjef Arve Johnsen og gudmor Oddbjørg Kloster. Ledelsen fra Mobil var ikke tilstede. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

8. mai 1977 sto plattformen trygt på bunnen etter en udramatisk ferd over åpent hav. Ifølge den opprinnelige planen skulle dåpsseremonien ha foregått i Digernessundet på Stord 28. april 1977, fem dager før slepet skulle starte. Men en ukontrollert utblåsning på Bravo-plattformen på Ekofisk seks dager tidligere satte en stopper for det. Mobil syntes ikke det var passende med en feststemt dåpsseremoni av verdens største plattform, mens øynene til et verdensomspennende pressekorps var rettet mot norsk oljevirksomhet på grunn av en utblåsning. Overtroen fikk derfor stå sin prøve og plattformen ble slept ut udøpt, mens dåpen ble utsatt på ubestemt tid.

16. august 1977 ble det igjen planlagt for dåp, men nok en gang ble festen utsatt. Denne gangen mente Mobil at det ikke passet seg etter alt som hadde skjedd i løpet av sommeren, med alle avisskriveriene om forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

Tredje gang gjelder

22. november 1977 reiste omsider hele dåpsfølget ut til Statfjord A. Plattformen ble døpt av gudmor Oddbjørg Kloster, gift med klubbformannen på Stord Verft, Aksel Kloster. Vanligvis var det konen til en av eierne som fikk æren av å være gudmor, men denne gangen fikk konen til en av de som hadde vært med på å bygge plattformen det ærefulle oppdraget. Gjennom denne utvelgelsen ble arbeiderne og fagbevegelsen trukket fram.

Hadde noen for 10-15 år siden fortalt meg at jeg skulle stå på toppen av en 200 meter høy betongkonstruksjon midt i Nordsjøen, ville vedkommende neppe fått godt ord på seg som spåmann.

Også statsminister Odvar Nordli framhevet pionerinnsatsen i sin dåpstale til arbeiderne på Statfjord A: «Hadde noen for 10-15 år siden fortalt meg at jeg skulle stå på toppen av en 200 meter høy betongkonstruksjon midt i Nordsjøen, ville vedkommende neppe fått godt ord på seg som spåmann. Dette er et teknisk eventyr, og dere er med på å flytte grenser for menneskets tekniske utfoldelse.» Han fortsatte: «Utviklingen av Statfjord-feltet er ikke bare av betydning for de selskaper og de personer som er med på det. Det er heller ikke noe som begrenser seg til en betydelig økonomisk virksomhet for Norge når petroleumsvirksomheten kommer i gang: Nei, her ser vi et glimt av menneskenes evne til å søke nye veier for å løse økonomiske og tekniske problemer når utviklingen krever det.»

På grunn av plassmangel, ikke minst på helikopteret, var det bare et tjuetalls celebriteter som fikk være med ut på selve plattformen under dåpsseremonien. De resterende fikk se opptak av seremonien på video i Atlantic Hall i Stavanger samme kveld. Med ut på plattformen var selvsagt gudmor Oddbjørg Kloster, fra regjeringen Statsminister Odvar Nordli, industriminister Bjartmar Gjerde og finansminister Per Kleppe. Det var representanter fra selskapene i Statfjordgruppen, fra Oljedirektoratet og fra selskaper som hadde vært med på byggingen, i tillegg til representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og fra både den britiske og amerikanske ambassaden. Dessuten var arbeiderne som var på arbeid på plattformen der denne fine dagen til stede.

Til tross for totalt alkoholforbud på alle plattformer på norsk sokkel, ble Statfjord A døpt i ekte champagne, men gjestene måtte nøye seg med smellet. Champagne i glassene måtte de vente med til de kom til middagen i Atlantic Hall om kvelden. Før gjestene fikk nyte lunsj, som forøvrig var den samme som servertes daglig på plattformen, avduket statsministeren en plakett til minne om begivenheten.

Hva skulle nå gudmoren ha på seg i dåpsmiddagen?

Arrangementet så ut til å gå etter planen. Gudmoren i sin hardangerbunad måtte skifte til mer praktiske klær før hun kunne gå inn i helikopteret som skulle fly både henne og resten av reisefølget tilbake til Stavanger og middagen. Men bunaden kom ikke med. Hva skulle nå gudmoren ha på seg i dåpsmiddagen? Bunaden var ikke mulig å få tak i. Selv med eget helikopter ville det ta for lang tid å fly ut og hente den. Butikkene i Stavanger var stengt. Men noen i Statoil hadde de nødvendige kontaktene og fikk åpnet en klesbutikk, og fru Kloster fikk komme inn og velge seg en kjole for dåpsmiddagen. I talen gjorde hun det klart at Statfjord A var et kjærkomment oppdrag for «mennene våre» i en periode hvor det så svart ut for Stord Verft og Akergruppen.

Under middagen ble det holdt flere taler. Industriminister Gjerde framhevet i sin tale at investeringene knyttet til Statfjord A var de største som var gjort i et enkelt industriprosjekt i det hele tatt i verden, mens styreformann i Statoil, Finn Lied minnet om at selv om investeringene ville bli store, krevdes det ikke mer enn et par år før hver krone var tjent inn.

Mobil var tydeligvis også fornøyd med innsatsen til arbeiderne og direktør i Mobil Oil Corp, Alex H. Massad delte ut, på vegne av Statfjordgruppen, to sjekker, hver på 25 000 kroner. Tor Magne Sørensen og Ernst Ditlefsen mottok sjekkene på vegne av henholdsvis arbeiderne på Stord og arbeidskameratene i NC. Til gudmor Oddbjørg Kloster ga han et vakkert smykke til minne om dåpsdagen.

Hvor kom navnet fra?

Så til navnet, hvor kom det fra? Drivverdighetserklæringen og navnet på feltet ble offentliggjort samtidig – 29. august 1974. Navnet var det Statoil som bestemte. Med sin andel på 50 prosent insisterte de på at feltet skulle navnsettes etter sine prinsipper: Feltnavnet skulle begynne med Stat- , og ha en norsk naturbeskrivelse som siste ledd. (Dette prinsippet ble satt til side ved neste korsvei som ble Gullfaks). I Verdens Gang sto det å lese: «Bakgrunnen for valget av ‘stat’ er at man allerede har både Statoil og Statex. Det viser at olje på norsk område i høyeste grad er statlig og dessuten har ordet tradisjon. Det er lett å uttale og blir ettertrykkelig forstått av både nordmenn og utlendinger. I Statoil regner man selvsagt med at navnevalget både vil føre til munterhet og kritikk, men det er sikkert riktig når det hevdes at navnet ‘Statfjord’ etter hvert vil gli inn som et naturlig begrep i oljedebatten.»

Litteratur:

Lavik, H., Berge, L., & Statfjord-gruppen. (1997). Statfjord : Nordsjøens største oljefelt. Stavanger: Statfjord-gruppen.
Adresseavisen(1977).  23. november. Ingen grunn til å revurdere oljepolitikken.
Aftenposten (1977). 22. november. Dåpsseremoni på Statfjord A .
Rogalands Avis (1977). 23. november . “Statfjord A viser vår evne til å løse problemene”.
Verdens Gang (1974). 30. august. “Stat” i alle navn på feltene.

Flotellet Nortrym på plassStatfjord B godkjent av OD
Publisert 11. april 2018   •   Oppdatert 20. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *