Første slepeforsøkFordelingsavtale

Stortingsvedtak om Statfjord B og C

person Norsk Oljemuseum
Stortingsdebatten om feltutbygging og ilandføring fra Statfjord fant sted 13.-16. juni 1976.
— installasjoner på Statfjord med ilandføring til Sotra - fra Stortingsmelding nr. 90
© Norsk Oljemuseum

Stortingets sommerferie ble utsatt for å få gjort et vedtak som muliggjorde bestilling av Statfjord B plattformen. Industriminister Bjartmar Gjerde la press på Stortinget for å få behandlet saken.

Stortingsvedtak om Statfjord B og C, historie,
Installasjoner på Statfjord med ilandføring til Sotra - fra Stortingsmelding nr. 90

Forslaget var at feltet skulle bygges ut med tre bore- og produksjonsplattformer. Statfjord B ble planlagt installert på feltet sommeren 1979 og Statfjord C ett år senere. Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre ønsket da en lavere utvinningstakt, og mente at en utbyggingsløsning med to plattformer ville være det beste.

I debatten i  Stortinget var det ilandføring som ble mest diskutert. Politikerne som ønsket en lavere utvinningstakt ønsket også ilandføring til Norge, men en mindre utbygging kunne gjøre ilandføring mindre lønnsomt. To lastebøyer for olje ved produksjonsstart ble godkjent, samtidig som et utredningsprogram for en mulig oljerørledning til Sotra skulle gjennomføres av Statoil/Mobil-gruppen. Utredningen skulle særlig konsentrere seg om legging og vedlikehold av rørledninger på dypt vann.

Les mer: Den første planen

Kilder:
St. meld. Nr. 90 (1975-76): Om utbygging og ilandføring av petroleum fra Statfjord-feltet og om en samlerørledning for gass.
VG 16. juni 1976.   Siste sak i Stortinget: Statfjord.

Første slepeforsøkFordelingsavtale
Publisert 12. november 2019   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk