Motstand mot delprivatiseringOppstart Tampen 2020

Statoil på børs

person Norsk Oljemuseum
Den 18. juni 2001 ble Statoil børsnotert ved Oslo Børs og New York Stock Exchange.
— Oslo Børs holder til i Tollbugata 2 i Oslo. Foto: Stein Henningsen
© Norsk Oljemuseum

Forut for børsintroduksjonen lå det en omfattende politisk behandling som endte med et flertallsvedtak i Stortinget våren 2001. Ikke bare skulle Statoil børsnoteres, men selskapet skulle også få overta deler av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Den norske stat solgte omkring 18 prosent av Den norske stats oljeselskap a.s, som i sin nye børstilværelse ble hetende Statoil ASA. Statoil fikk videre kjøpe 15 prosent av SDØE, og en mindre del av den statlige porteføljen ble tilbudt øvrige oljeselskaper.

Samtidig ble to nye statlige selskaper, Petoro og Gassco, opprettet. Petoro fikk ansvaret for å forvalte statens olje- og gassvolumer, mens Statoil sto for markedsføringen. Gassco fikk operatøransvaret for gasstransportsystemene.

Les mer: Rød tråd i Norges oljemodell.

Motstand mot delprivatiseringOppstart Tampen 2020
Publisert 27. november 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk