NPC – et norsk alternativFørste slepeforsøk

Statoils transportstudie for olje

person Norsk Oljemuseum
Statoils transportstudie for olje fra Statfjord var ferdig i november 1975. Statoil hadde i statsdeltagelsesavtalen fått i oppdrag å utrede ilandføringsalternativer for Statfjord, ettersom operatøren Mobil gjennom avtalen var forpliktet til å overlate «spesifiserte arbeidsoppgaver eller utførelse av bestemte studier til Statoil.»
— Alternativer for oljerørledning fra Statfjord. Illustrasjon fra brosjyren Statfjord Field utgitt av Mobil.
© Norsk Oljemuseum

Det var Statoil selv som foreslo at ansvaret for planlegging og ingeniørarbeid knyttet til eventuelle rørledningssystemer burde utføres av dem, et forslag som fikk Statfjordgruppens tilslutning.[REMOVE]Fotnote: Statsdeltagelsesavtale for Statfjordfeltet av 10. august 1973. 

I forprosjektet var alternativet med oljerørledning til Norge prioritert. Arbeidet ville gi Statoil en mulighet til å bygge opp spesialkompetanse for rørlegging på dypt vann, samtidig som de øvrige Statfjord-eierne måtte være med på å bære utgiftene. For å utrede transportalternativene opprettet Statoil en egen gruppe på ni mann, underlagt teknisk avdeling. Ilandføringsstudiet konkluderte med at Sotra var det mest aktuelle stedet for ilandføring av olje i Norge. Rapportens viktigste konklusjon var imidlertid at rørledningstransport ville bli mye dyrere enn bøyelasting. Partnerne mente derfor at studien ga et mer enn godt nok grunnlag for å gå inn for bøyelasting, men Statoil holdt likevel igjen. Selskapet ville utrede om det var mulig å legge og operere en rørledning som krysset Norskerenna.

Les mer: Gass via Kårstø til kontinentet  og Bøyelasting eller oljerør

Kilder:
Lindøe, J., & Stavanger sjøfartsmuseum. (2009). Inn fra havet : Bøyelasternes historie. Stavanger: Wigestrand ; Stavanger sjøfartsmuseum: 16.
Nerheim, G., Dahlberg, F., & Norsk petroleumsforening. (1996). En gassnasjon blir til (Vol. B. 2). Oslo: Leseselskapet.: 39-40.
Stafsnes, T. (1984). Ilandføring Av Petroleum Fra Statfjord : Analyse Av En Iverksettingsprosess: 51-54.

NPC – et norsk alternativFørste slepeforsøk
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk