Statpipe-plattformer klargjort for brukStatfjorddivisjonen opprettet i Mobil

Nye beredskapsfartøyer

person Norsk Oljemusem
Mobil bestilte på vegne av Statfjordgruppen de to beredskapsfartøyene «Normand Draupne» og «Normand Mjolne» av rederiet Solstad. Fartøyene skulle bygges av Ulstein-gruppen i Ulsteinvik på Sunnmøre, og gå direkte inn i tjeneste på Statfjordfeltet. Fartøyene representerte en helt ny generasjon skip innen oljevirksomheten til havs.
— Normand Draupne ved flotellet Safe Holmia. Foto: Kåre Moen/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Skipene var bygget etter Mobils funksjonskrav, var 83,5 meter lange og hver av dem hadde fire kraftige motorer som tilsammen ga 18 000 hestekrefter. Listen over oppgaver fartøyene kunne utføre omfattet både forsynings- og beredskapstjeneste, inkludert evakuering, brannsikring, oljeoppsamling, nødsleping og ankerhåndtering. De skulle dessuten kunne fungere som moderfartøy for en fjernstyrt undervannsfarkost.

«Normand Draupne» ble påmontert det nye gondolsystemet for evakuering fra plattform, som Mobil satset på. Det var et uprøvd evakueringssystem – en gondolbane fra plattform til beredskapsfartøy. Den britiske marinen hadde et tilsvarende system for overføring av våpen og forsyninger mellom skip. Det gikk ut på å skyte en line fra plattformen over til et beredskapsfartøy og så trekke en kabel mellom. På kabelen skulle det henges en gondol av livbåttype som ved en evakuering kunne gå i skytteltrafikk mellom installasjonen og skipet. Gondolbaneprosjektet ble skrinlagt, men forskipet og baugen på «Normand Draupne» var da allerede bygget med tanke på dette evakueringssystemet.

«Normand Draupne» ble døpt 14. juni 1985 i Stavanger havn av sykepleier Nelly Langholm, som hadde sitt arbeid på Statfjord A. «Normand Mjolne» ble døpt i Ulsteinvik 25. oktober 1985.

Kilder:
Misje, Magne: Solstad Rederi AS 1964-2004 , Skudesneshavn 2004 s. 40-41.
NTBtekst 14. juni 1985
http://www.solstad.no/fleet/normand-draupne-article111-114.html
Origo – internmagasin for undersøkelse og produksjon Norge, Statoil november 2009: 24.

Statpipe-plattformer klargjort for brukStatfjorddivisjonen opprettet i Mobil
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk