NarkotikarazziaStatpipe-plattformer klargjort for bruk

Arbeidsplass Statfjord

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
«Arbeidsplass Statfjord» var fellestittelen på en arbeidsmiljøkartlegging utført på Statfjord av Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet ved Universitetet i Bergen (FAHS).
— Deler av forsiden på arbeidsmiljøundersøkelsen som ble publisert i 1984.
© Norsk Oljemuseum

Kartleggingen var en oppfølging av en tidligere undersøkelse utført i 1980. Prosjektet besto blant annet i en omfattende kartlegging ved hjelp av spørreskjema på plattformene med tilhørende floteller. Alle ansatte, med unntak av forpleiningspersonalet hvor det var gjort en tilsvarende undersøkelse i 1983, ble invitert til å delta.

Prosjektet resulterte i flere delrapporter. Et av hovedfunnene var at Statfjord-arbeideren anno 1985 var signifikant mindre tilfreds med jobben enn det tilfellet var i 1980. På den positive siden ble lønn og klarhet i arbeidsinstruks framhevet.

Derimot viste resultatene at forhold som gikk på mellommenneskelig kontakt mellom ansatte hadde en negativ utvikling. Som mulig forklaring trakk forskerne fram «fremmedgjorthet», som følge av at arbeidsforholdene var blitt større og mer uoversiktlige.

En annen forklaring kunne være at Statfjord-arbeiderne var blitt mer bevisst med hensyn til  den innholdsmessige side ved jobben, og hadde lettere for å uttrykke misnøye.

Delrapporter:

Hellesøy, Marek og Iversen. Arbeidsplass Statfjord. Fysisk arbeidsmiljø. FAHS  delrapport 4.
Matthiesen og Raaheim. Arbeidsplass Statfjord.  Jobb-tilfredshet på Statfjord-feltet, delrapport nr. 5. FAHS
Hellesøy, Marek og Iversen. Arbeidsplass Statfjord: vurdering av risiko og sikkerhetskontroll. delrapport nr. 7. FAHS

NarkotikarazziaStatpipe-plattformer klargjort for bruk
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk