KollegaprogrammetNye planer for Statfjord

Ulykke på Statfjord C

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Nok en gang mente Petroleumstilsynet (Ptil) at det bare var flaks som hindret at menneskeliv gikk tapt på en Statoil-plattform. Under arbeid med uttrekking fra en brønn raste et 7,52 meter langt og 2,7 tonn tungt stålrør mot dekket og bare hell i uhell reddet livet til tårnmannen som ble truffet.
— Deler av boredekket på Statfjord C sett oppe fra trapp i boretårnet. Foto: Jan A. Tjemsland/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Røret traff ham i hjelmen og over ryggen slik han ble skjøvet forover, og i det røret landet ble han påført slag og bruddskader i begge beina. To kolleger av den tilskadekomne befant seg i like i nærheten og i rørets fallretning, den ene av dem med bare en meters klaring.

Ulykken ble forårsaket av at røret, som hang i vertikal posisjon over boredekk, utilsiktet ble frigjort og falt ned på boredekk. Den direkte årsaken til at røret løsnet viste seg å være at boreren trodde han stoppet rotasjonen i boremaskinen, mens han i stedet deaktiverte mekanismen som holdt røret stående. Panelet han styrte operasjonene fra, var designmessig annerledes enn det han var vant til.

Ptil gransket de bakenforliggende årsakene og mente at hendelsen blant annet skyldes brudd på sikkerhetsbarrierene.

Foran hver hendelse ligger en rekke barrierebrudd. Det er sjelden én enkelt feil som fører til at en ulykke skjer. Ptil avdekket en rekke avvik – mangelfull arbeidsledelse, mangelfull etterlevelse av styrende dokumenter, mangelfull identifisering og kommunikasjon av risikobidrag, manglende gjennomføring av sikker jobb analyse (SJA), manglende praktisering av begrenset adgang til boredekk under løfteoperasjoner, mangelfull kapasitet i bemanning i boreområdet og mangler ved utforming og styring av boremaskinen.

Avvikene ble relatert til svikt både hos operatøren Statoil og til boreentreprenøren Smedvig.

Ptils rapport var ikke nådig og vektla at under ubetydelig endrede omstendigheter kunne hendelsen ha medført tap av menneskeliv. Statoil ble pålagt å gjennomgå og dokumentere at personellet hadde tilstrekkelig kompetanse. I tillegg ble selskapet pålagt å gjennomgå utforming og styring av boresystemet for å sikre at risikoen for feilhandlinger ble redusert.

I etterkant av ulykken ble det iverksatt en rekke tiltak, blant annet ble passering inn og ut av rød sone på boredekket kraftig innskjerpet. Rapporten viste også til at det hadde vært flere andre alvorlige hendelser om bord på plattformen. Mindre enn ett år tidligere, i juni 2004 hadde Statoil fått varsel om pålegg i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner på Statfjord C. Det knyttet seg usikkerhet til ansvarsforholdene rundt disse operasjonene. De styrende dokumenter var helt eller delvis ukjente for mannskapet om bord.

Kilder
Petroleumstilsynet. Rapport. Gransking av ulykke med personalskade på boredekk Statfjord C 25.3.2005.
Stavanger Aftenblad 15. april 2005. Tre mann kunne blitt drept på Statfjord C
Stavanger Aftenblad 10. mai 2005. Ledelsen sviktet Statfjord C
Stavanger Aftenblad 10. juni 2005. Hydro og Statoil får det glatte lag
Stavanger Aftenblad 8. juli 2005. Statoil får pålegg etter Statfjord-ulykke

KollegaprogrammetNye planer for Statfjord
Publisert 14. november 2019   •   Oppdatert 22. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *