UnderløftsavtalenSåpeserie på Statfjord C

Produksjonsstart for Statfjord Nord

person Norsk Oljemuseum
Den 23. januar 1995 var det produksjonsstart på satellittfeltet Statfjord Nord. Feltet på 250-290 meters havdyp ble knyttet opp mot Statfjord C og bygd ut med tre brønnrammer. To av brønnrammene, Statfjord Nord D og Statfjord Nord E var for produksjon, og Statfjord Nord F var for vanninjeksjon.
— Statfjord Nord havbunnsinstallasjoner. Illustrasjon: FMC Kongsberg Subsea
© Norsk Oljemuseum

Brønnstrømmen går i to 10 tommers rørledninger til Statfjord C, der den blir prosessert, lagret og transportert videre. Statfjord Nord, Sygna og Stat­fjord Øst nytter felles prosessutstyr på Statfjord C. Alle installasjoner er på havbunnen og blir fjernstyrt fra Statfjord C.

Den offisielle åpningen av satellittfeltene Statfjord Nord og Øst fant sted 9. juni 1995. Statsråd Gunnar Berge i kommunal- og arbeidsdepartementet besøkte denne dagen Statfjord C for å markere åpningen.

I 1995 satte feltene Statfjord, Snorre, Statfjord Øst og Statfjord Nord produksjonsrekord med en snittproduksjon på årsbasis på til sammen 130.159 Sm3  per dag (819.091 fat per dag).

Les mer i artikkelen: Statfjord subsea

UnderløftsavtalenSåpeserie på Statfjord C
Publisert 4. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk