Statfjord påvistStatoils «paragraf 10 plan»

Mobil tilbyr plattform

person Norsk Oljemuseum
Mobil hadde i juli 1973 bestilt den aller første betongplattformen av typen Condeep fra Norwegian Contractors (NC) til bruk på Beryl-feltet på britisk sektor.
— Beryl A slepes til feltet. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

I denne perioden var det stor etterspørsel etter plattformer og Mobil tok derfor samtidig opsjon på en ekstra betongplattform for eventuell bruk som Beryl B. Da det ikke ble nødvendig med en ekstra Condeep til Beryl-feltet, tilbød Mobil partnerne i Statfjord-lisensen denne opsjonen. Betongunderstellet skulle etter planen leveres i 1976. Bestillingen kom bare noen måneder etter at Statfjordfeltet var påvist og før feltet ble erklært kommersielt drivverdig. Både Mobil og norske myndigheter ønsket raskest mulig produksjonsstart.

Norske myndigheter hadde lagt et sterkt press på operatøren for å bruke norske varer og tjenester og NC sitt Condeep-konsept ble sett på som det eneste norske alternativet.

For å vite mer om hvorfor valget falt på noe så stort og tungt som en Condeep, hvorfor den ble bygget i Stavanger, hva glidestøping egentlig er, og hvordan arbeidet ble utført, om utfordringene og om arbeidsmiljøet?

les mer: Støping .

Statfjord påvistStatoils «paragraf 10 plan»
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk