SympatistreikRøykebrudulje

Sygna funnet

person Norsk Oljemuseum
Brønnene 33/9-19 S og 33/9-19 A, som ble boret i juli 1996 i Sygna-strukturen, påviste olje i sandsteiner av midtre Jura alder.
— Trancocean Wildcat. Foto: Vicky Brock (https://www.flickr.com/photos/vickyb/349116896/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7431912)
© Norsk Oljemuseum

Funnet ble gjort av boreplattformen Transocean Wildcat. Boringen skjedde i tiden 29. juni til 23. juli. Sygna ligger ca. 22 kilometer nord for selve Statfjords hovedstruktur og havdypet er ca. 300 meter i området. Det ble antatt at det kunne kobles til Statfjordplattformene på samme måte som satellittene Nord og Øst.

De norske eierne mente at Sygna var dekket av prinsippene i den såkalte «Bridging Agreement», som dekket tilknyting av satellittfelt til Statfjord. De britiske eierne bestred dette, og det måtte forhandlinger til. Etter til dels tøffe forhandlinger, ble det engihet om en avtale med britene. Den gikk ut på at det skulle betales en «Sygna-avgift» fra Sygna-eierne til Statfjord Unit, som medførte at de britiske eierne fikk 14,5% av avgiften.

Kilder:
Equinor: Plan for Utbygging og drift av Sygna

SympatistreikRøykebrudulje
Publisert 2. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk