Gullfaks gasseksportStatoil på børs

Motstand mot delprivatisering

person Norsk Oljemuseum
Forslaget om delprivatisering av Statoil førte den 9. april 2001 til en fire timers politisk streik blant mer enn 300 ansatte. Streiken berørte mye av virksomheten på oljefeltene Statfjord, Gullfaks og Veslefrikk.
— Tidligere Statoil-logo
© Norsk Oljemuseum

Oljearbeiderne streiket fordi de mente regjeringens forslag om delprivatisering av Statoil og salg av SDØE-andeler var i strid med prinsippet om at alle olje- og gassforekomster på sokkelen skulle være norskeid. Flere sympatistreiker blant OFS-medlemmer som jobbet for både Shell og Esso og ansatte på Mongstad og Kårstø ble iverksatt. Aksjonen ble kjent tariffstridig av Arbeidsretten.

Kilde:
NTBtekst, 11.4.2001.

Gullfaks gasseksportStatoil på børs
Publisert 27. november 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk