Arbeidsplass StatfjordNye beredskapsfartøyer

Statpipe-plattformer klargjort for bruk

person Norsk Oljemuseum
For å kunne transportere gass fra Statfjord til kontinentet trengtes det et system av rørledninger. Transportsystemet Statpipe består av et 880 km langt rørledningssystem som går fra Statfjord til mottaksterminalen på Kårstø og videre via Ekofisk til Tyskland.
— Draupner 16/11-S. Foto: Øyvind Hagen/Equinor
© Norsk Oljemuseum

På rørledningen ble det plassert to stigerørsplattformer for trykkstøtte. Plattformen 16/11 S ble i 1984 plassert på rørledningen mellom Kårstø og Ekofisk, og tatt i regulær bruk april 1985, som den første plattformen med norsk operatør. Statoil var operatør for hele Statpipe-systemet inkludert 16/11 S.

Understellet av stål ble satt ned på 75 meters vanndyp 160 kilometer ut fra norskekysten høsten 1983. Sommeren 1984 begynte påløftingen av dekk og utstyr, og sommeren samme år kunne folk flytte inn i boligkvarteret. Plattformen har senere fått navnet Draupner S.

Den andre plattformen, Ekofisk 2/4 S, ble også installert i 1984. Denne stigerørsplattformen der Statpipe-ledningen kom inn til Ekofiskfeltet var eid av interessentselskapet Statpipe. Plattformen ble fjernstyrt fra Ekofisksenteret, og hadde Phillips som operatør. Plattformene skulle sørge for at tørrgassen på vei fra Kårstø til kontinentet kom fram til bestemmelsesstedet ved å øke trykket på gassen i rørledningene på havbunnen ved hjelp av pumper eller kompressorer som skulle kompensere friksjonstapet i ledningen. Plattformen ble også brukt i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold av rørledningen.

Ekofisk 2/4 S ble nedstengt i 1998 og hele overdelen av plattformen ble ved hjelp av løftefartøyet «Thialf», fjernet i 2001. Senere ble den hugget opp ved Lyngdal Recycling i Lyngdal.

Les mer i artikkelen: Gass via Kårstø

Kilder:
Statoil. Statpipe – en Europavei for norsk gass. Stavanger 1986: 96 – 98.
Aftenposten Morgen 31.12.1984: Første plattform med norsk operatør.
Kulturminne Ekofisk: Ekofisk 2/4 S.

Arbeidsplass StatfjordNye beredskapsfartøyer
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk