Stavangerutvalget«Polytrader» sjøsatt

Elektrikerstreiker

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Den første aksjonen blant arbeiderne på Statfjord hadde sin bakgrunn i arbeidstid og turnusordningen. 38 norske elektrikere truet med å aksjonere for en bedre turnusordning og nektet å reise ut til arbeidet på Statfjord A.
— To elektrikere sjekker et styringsskap for livbåt nr.4 på Statfjord A. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Brownaker, som hadde leid dem inn for å utføre elektrikerarbeidet på plattformen, hadde innført ny turnus hvor de skulle gå 14 dager på og 14 dager av, mot den gamle åtte dager på og åtte dager av. Den 30. desember 1977 hadde Brownaker sendt inn en søknad til Oljedirektoratet om gjennomføring av fjorten dagers turnusen, men denne søknaden var ennå ikke behandlet.[REMOVE]Fotnote: Aftenposten 13. januar 1978. Statfjord-elektrikere vil ha 8-dagers turnus.

Arbeidsmiljøloven fra 1977 hadde definert reglene for arbeidstid. Her sto det at det normale var åtte dagers turnus, men enkelte firma kunne søke om opp til 16 dagers ordning og i helt spesielle tilfeller helt opp til 32 dager.

Elektrikerne i Elcon-gruppen[REMOVE]Fotnote: ASEA, Siemens, Stord Elektro, Sønnico og NEBB var partnerne i Elcon. reagerte sterkt på den nye turnusordningen. «Den fysiske og psykiske belastningen for elektrikerne består i at de på toppen av harde arbeidsdager må bo på firemannsrom, ofte sammen med plattformarbeidere fra USA eller Spania», uttalte Helge Hammerseth, klubbtillitsmann ved ASEA til NTB. De reagerte også på tendenser til at de ble pålagt nattarbeid, uten at det var diskutert med tillitsmannsapparatet. Elektrikerne som allerede var på plattformen nektet, på oppfordring fra fagforeningen, å utføre nattarbeid.[REMOVE]Fotnote: Haugesunds avis. 13. januar 1978. 40 elektrikere blir hjemme, arbeidsordningen uholdbar.

Streiketrusselen ga seier og etter tautrekking mellom partene ble turnusordningen med åtte dager på og åtte dager fri gjeninnført.[REMOVE]Fotnote: Ny Tid. 19. januar 1978. Streiketrussel ga seier.

Den 13. mai 1978 reagerte elektrikerne på Statfjord A igjen. I tolv timer, fra midnatt klokken tolv om formiddagen la 160 elektrikere ned arbeidet i demonstrasjon mot en avtale som var inngått mellom Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund og Elektroinstallatørenes landsforbund om betaling ved shuttletrafikk. Dette var en spontan aksjon på arbeidsplassen, og arbeiderne gikk mot det etablerte tillitsmannsapparatet og sine egne fagforeninger.

Elektrikerne krevde overtidsbetaling for tiden brukt på shuttling mellom arbeidssted og boligsted mens de var offshore. Resultatet av forhandlingene mellom fagforeningen og arbeidsgiverforeningen viste at første timen av shuttletiden skulle elektrikerne få full overtidsbetaling, og tiden etter skulle de få vente- og overtidsbetaling, noe som innebar 40 prosent mindre i timen. Dette kunne ikke elektrikerne på Statfjord A godta. De mente arbeidsmiljøloven fra 1977 klart sa at shuttletid skulle regnes som arbeidstid, og henviste til at andre grupper på plattformen fikk betalt shuttletiden som overtid. Det kunne ta opp til seks timer per dag å komme seg til og fra arbeidsstedet til boligplattformen med helikopter. Shutling bruktes bare i tilfeller hvor været var så dårlig at broene mellom Statfjord A og flotellene var tatt inn. Dette reduserte hviletiden fra tolv til seks timer og innebar en sikkerhetsrisiko.[REMOVE]

Fotnote: Bergens Tidende, 16. mai 1978. Elektriker-streik på Statfjord A.

Stavangerutvalget«Polytrader» sjøsatt
Publisert 22. november 2019   •   Oppdatert 21. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *