Snorre-tilkoblingLivbåt stupte, to omkom

Gassalarm – igjen

person Norsk Oljemuseum
Nærmere 300 arbeidere ble evakuert da det oppsto en større gasslekkasje i et av skaftene på Statfjord A i juni 1993. Situasjonen var svært farlig og all produksjon på Statfjordfeltet og på Snorre stoppet opp.
— Akvarell av Statfjord C. Illustrasjon: Jan Ulriksen
© Norsk Oljemuseum

Lekkasjen var en av de største selskapet til da hadde hatt på Statfjord A. Produksjonen ble umiddelbart nedstengt og de aller fleste om bord ble evakuert til flotellet Polycrown som lå oppankret ved siden av plattformen. Lekkasjen fant sted i et oljerør i utstyrsskaftet, om lag 70 meter over havbunnen. Først lekket det olje ut fra en flens i en ventil, som igjen førte til at det samlet seg store mengder gass inne i skaftet. Gassen var lett antennelig i det tørre rommet.

Gasslekkasjer var i denne perioden et stigende problem på Statfjord A-plattformen. Mens det i 1991 og 92 ble registrert 11 olje- eller gasslekkasjer på plattformen, var tallet for 1993 hele 20 tilfeller. Statoil startet opp et eget program, «Spuns tett», for å snu utviklingen. Det var ikke bare Statfjord som slet med lekkasjer. Antallet gasslekkasjer i Nordsjøen generelt hadde økt dramatisk de siste årene. I 1992 hadde Oljedirektoratet mottatt rapporter om hele 106 lekkasjer på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel, mens det i 1991 bare ble meldt om 55.

Forbedrede overvåkings- og varslingsrutiner var noe av årsaken til økningen i antallet gasslekkasjer. Etter Piper Alfa-ulykken i 1988 innskjerpet direktoratet rapporteringsrutinene. Fra ni rapporter det året steg tallet årene etter til henholdsvis 47, 48, 55 og til 106 lekkasjer i 1992. I 1993 ble det registrert 97 hydrokarbonlekkasjer. Tallene viste likevel en økning i store og middels store lekkasjer. Det var også flere innretninger og høyere produksjon enn tidligere. Tekniske feil, som feil montering og behandling av koblinger og ventiler, skilte seg ut som en vesentlig årsak til lekkasjene. Feil ved teknisk utstyr gjaldt i 44 tilfeller, mens menneskelig svikt fikk skylden for 17 og designfeil for 23 av tilfellene. Den siste lekkasjen i 1993 fant sted 22. november, da gass strømmet ut gjennom en ventil i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

Kilder:
Oljedirektoratet. Årsberetning. 1993.
VG, 21. juni 1993.
NTBtekst, 15. april 1993 Stor økning av gass-lekkasjer i Nordsjøen.
NTBtekst, 14. desember 1993. Dobling av lekkasjer på Statfjord A.
NTBtekst 13. mars 1995. Høyeste antall gasslekkasjer noensinne.

Snorre-tilkoblingLivbåt stupte, to omkom
Publisert 4. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk