Utbyggingsplan for StatfjordStøping av A-en

Statoil informasjonsansvarlig

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Statoil fikk i henhold til konsesjonsvilkårene ansvar for all informasjon til offentligheten om Statfjord på vegne av eierne. Normalt ville dette vært en av operatørselskapet Mobils mange oppgaver, men norske myndigheter la vekt på å gi Statoil operatøroppgaver.
— Dekket til Statfjord A under bygging i tørrdokken til Aker Stord. Bildet er tatt i forbindelse med en informasjonskonferanse om Statfjord A-dekket. Direktør ved verftet, Arne van der Hagen, er nummer to fra venstre. Informasjonssjef Håkon Lavik står ytterst til høyre, mens de to andre er ukjente. Foto: Tor Resser/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Statoil fikk også gjennomslag for at eiergruppen skulle presenteres som Statoil/Mobil-gruppen. Det ble bygd opp en informasjonsavdeling i Statoil. Avdelingen la vekt på å framheve selskapets rolle i Statfjord-utbyggingen.

Arne H. Halvorsen ble første informasjonssjef i Statoil i desember 1973, da han ble hentet fra en stilling som oljejournalist i Stavanger Aftenblad. Informasjonsaktivitetene var blant annet å utarbeide pressemeldinger, presentasjoner, brosjyrer, filmer. I tillegg skulle han ha løpende kontakt med rettighetshaverne.

Etter hvert lanserte Mobil sitt eget informasjonsmagasin, og informerte blant annet med annonser i aviser.

Kilder: 
Aftenposten 1. desember 1973: Nytt om navn; Arne H. Halvorsen
Karlsen, J., & Sikkerhetsmessig integrasjon av arbeidsorganisasjon -kultur og teknologi. (1986). Informasjonsbeslutninger i koalisjoner : Om erodering av en beslutningsmodell i oljevirksomheten (Vol. 13/86, Arbeidsnotat (Rogalandsforskning)). Stavanger: Rogalandsforskning.
Stavanger: Rogalandsforskning arbeidsnotat 13/ 1986: 18-23.

Utbyggingsplan for StatfjordStøping av A-en
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 24. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk