Lisensen vedtar BLekkasjer på A-en

Husforeninger

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
På Statfjord ble det dannet to husforeninger. Company Unions, eller husforeninger, var i utgangspunktet et amerikansk fenomen. I Norge har det tradisjonelt blitt sett på som en usolidarisk og egoistisk måte å organisere arbeiderne på.
— To arbeidere ved verktøybua for å kvittere ut verktøy. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

En husforening er organisatorisk knyttet til arbeidsgiver. Det er ikke en selvstendig organisatorisk enhet og er heller ikke bundet sammen med eller tilsluttet andre enheter. Det bryter med den norske, og til en viss grad den europeiske, forståelsen av fagforening. Husforeningen er en integrert del av bedriften, et samarbeidsorgan mellom ledelse og ansatte.

På installasjonene i Nordsjøen dukket det på 1970-tallet opp flere husforeninger. Den mest omtalte på Statfjord var SaF – Statfjordansattes fagforening, som ble dannet i 1976. Statfjordkomiteen ble dannet etter mal fra Ekofisk-komiteen som var grunnlagt to år tidligere. Det var en husforening eksklusivt for Mobil-ansatte. SaF utviklet seg snart vekk fra hva amerikanerne legger i husforeninger, og var ikke i lommen på oljeselskapet. Den ble egenrådig og selvstendiggjort, med både streike og kampvilje. Dette var starten på et nytt fagforeningssystem. Flere av husforeningene i Nordsjøen utviklet seg til å bli grasrotbevegelser som utfordret både selskapene og det norske forhandlingssystemet.

Les mer: Husforeninger på Statfjord A

Lisensen vedtar BLekkasjer på A-en
Publisert 21. november 2019   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk