Stortingsvedtak om Statfjord B og CBrevet

Fordelingsavtale

person Av Norsk Oljemuseum
Lisensgruppen Statfjord Unit ble etablert med de norske og britiske eierne, som det øverst besluttende organ.
— Trafikk på gangbroen mellom Statfjord A og flotellet "Polymariner". Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Statfjord-feltet skulle produseres som én enhet, med én operatør og under norsk lov- og regelverk. Det første formelle møtet i Statfjord Unit Owners’ Committee (SUOC) fant sted den 17. juni 1976, og en midlertidig fordelingsavtale ble undertegnet. Komiteen var en videreføring av Statfjord Field Licensees Committee (SFLC). Men i motsetning til i SFLC fikk de britiske eierne stemmerett, noe som førte til at flere saker måtte tas opp på ny. Vedtak i komiteen krevde minst 70 prosent tilslutning regnet i eierandeler. Dermed hadde Statoil med sine 44,44 prosent mulighet til å blokkere et hvert forslag fra de andre partnerne.

Eierselskap, eierandeler fra 1976 til 1979. Eierandel i prosent
Statoil 44,44
Mobil Exploration Norway 13,33
Norske Conoco 8,88
Esso 8,88
Norske Shell 8,41
Saga Petroleum 1,57
Amoco Norway 0,88
Amerada Petroleum Norway 0,88
Texas Eastern Norway 0,88
Conoco North Sea 5,30
Gulf Oil Corporation 2,65
Gulf (UK) Offshore Investments 2,65
British National Oil Company (BNOC) 5,30

Les mer:
Statfjordavtaler og Redeterminering

Kilde:
Kostnadsanalysen norsk kontinentalsokkel 1980:139.

Stortingsvedtak om Statfjord B og CBrevet
Publisert 21. november 2019   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk