Undersøkelse av arbeidsmiljøReinjisering av gass

1984-komiteen opprettet

person Norsk Oljemuseum
En overføring av operatørskapet for Statfjord kunne etter konsesjonsbetingelsene tidligst finne sted den 7. august 1984, ti år etter at feltet ble erklært kommersielt drivverdig.
— Innlegg fra 1984-komiteen i Status nr. 7, 1980
© Norsk Oljemuseum

Ryktene gikk i Mobil om at dersom Statoil ble operatør, ville de ansatte i Statoil få de beste jobbene. I tillegg opplevde noen det som tvangsdirigering å måtte endre arbeidsgiver. De ansatte i Mobil organiserte sin motstand mot operatørskiftet gjennom det de kalte 1984-klubben eller -komiteen. Klubben ble nedsatt av arbeidsmiljøutvalget i april 1980 og hadde som oppgave å behandle spørsmål vedrørende et eventuelt operatørskifte på Statfjord-feltet. 1984-klubben besto av representanter fra Mobils Arbeidsmiljøutvalg i tillegg til fagforeningene Statfjord Arbeidernes Forening (SAF) og Mobils Onshore Personalforening (MOP).

1984-komiteen gjennomførte en meningsmåling blant de ansatte om operatørskiftet. Meningsmålingen publisert i internmagasinet Mobil Explorer i1980 viste at 66,5 prosent   av de ansatte i Mobil var imot overføring av operatøransvaret. Operatørskiftet ble til tross for dette gjennomført i januar 1987 og størstedelen av Mobils organisasjon ble overført til Statoil.

Kilder:
Lerøen, Bjørn Vidar. Dråper av svart gull . Stavanger 2002: 158.
Mobil Explorer may/june 1980 s. 6-7: Mobil 1984? Statoils opsjon tema for Employee Forums. 
La oss få beholde muligheten til å velge arbeidsplass fritt innen norsk oljevirksomhet, sier Mobil-ansatte. Innlegg fra 1984-komiteen i Status nr. 11 1980: 4.

Undersøkelse av arbeidsmiljøReinjisering av gass
Publisert 2. desember 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk