Støping av A-enStord Verft planlegger Statfjord A

Planer for fase I

person Norsk Oljemuseum
Industridepartementet aksepterte i brev av 4. november 1974 prinsippet om trinnvis utbygging av Statfjordfeltet, men ba samtidig om detaljerte planer for fase I.
— Hefte fra 1976 med informasjon om fase 1 i Statfjordutbyggingen. Illustrasjon: Statfjordgruppen
© Norsk Oljemuseum

Mobil utarbeidet et omfattende materiale med reservoarstudier, økonomistudier, studier av ilandføringsalternativer, produksjon, bore- og rørledningsplaner. En sammenfatning av planene ble overlevert Industridepartementet 18. februar 1975 og dannet grunnlag for stortingsmelding nr. 90 1975/76.

I planen ble det anbefalt en betongplattform plassert sentralt på feltet. Det ble forutsatt minst to produksjonsplattformer utover fase I og at olje og eventuelt gass ble transportert til Norge (eventuelt Shetland eller Skottland) i rørledningssystem.

Ilandføringsspørsmålet ble viet stor oppmerksomhet både i planen og i departementets behandling av saken. Statoil, som var ansvarlig for ilandføring på vegne av lisensen, skisserte hele seks forskjellige transportløsninger. Selskapet konkluderte med at en rørledning til Norge var antatt mulig, men krevde ytterligere teknisk utvikling. Bøyelasting av olje pekte seg ut som det billigste og raskeste alternativet for fase I. Kostnadsestimat for fase I av utbyggingen ble angitt til 420 millioner dollar. Plattformen skulle taues ut i 1976, med borestart sent samme år og produksjonsstart i desember 1977.

Kilder:
Kostnadsanalysen – norsk kontinentalsokkel : Rapport 2 : Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel : Fra styringsgruppen oppn. 1979-03-16 (Utredninger 1980:64). (1980). Oslo:140.
Hæreid, J., Norges tekniske høgskole Institutt for industriell økonomi og organisasjon, & Conoco Norway. (1980). Project Planning : An Analysis of the Statfjord A Project: 48.
Norge Industridepartementet. (1976). Om utbygging og ilandføring av petroleum fra Statfjordfeltet og om en samlerørledning for gass (Vol. Nr 90 (1975-76), St.meld. … (trykt utg.)). Oslo: Departementet.

Støping av A-enStord Verft planlegger Statfjord A
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk