Streik og lockoutStatoil som operatør

Gondol i fritt fall!

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
En dag rett før jul 1986 gikk det galt da Mobil skulle teste et nytt evakueringssystem – gondolbane fra plattform til beredskapsfartøy - på Statfjord B. Systemet brøt sammen og prosjektet til 20 millioner kroner ble skrinlagt da gondolen styrtet i havet under utprøving.
— Gondolbanen under testing på Statfjord B. Foto: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Det var ikke lengre bruk for flotellet som hadde ligget ved Statfjord B siden den kom ut på feltet i 1981. Men flotellet hadde i tillegg til ekstra sengekapasitet, vært benyttet som ekstra livbåt. Før det kunne fjernes ble operatøren pålagt fra myndighetene å etablere et nytt evakueringssystem.

Mobil som operatør satset på et system som den britiske marinen brukte for personelloverføring mellom skip – et gondolbanesystem. Det gikk ut på å skyte en line fra plattformen over til et beredskapsfartøy for så å trekke en kabel mellom. På kabelen skulle det festes en gondol av livbåttype som ved en evakuering kunne gå i skytteltrafikk mellom installasjonen og skipet.

Fagforeningene var skeptiske til systemet. «Ta ikke fra oss flotellet, det er den beste livbåten vi har», skrev NOPEF i sitt medlemsblad. Fagforeningen mente systemet ikke var trygt nok og at det ville ta for lang tid å evakuere folk om bord i en krisesituasjon. Med flotellet kunne om lag 300 personer evakueres på ti minutter ved å krysse gangbroen mellom Statfjord B og flotellet. Ved bruk av gondolen ville en bruke en time på like mange personer.

Mobil, som sammen med andre hadde deltatt i utviklingen og utprøvingen av det nye evakueringssystemet mente at slik situasjonen var, var evakuering med helikopter eneste alternativ hvis det under en orkan skulle oppstå en farlig situasjon på plattformen. Under ekstremt harde værforhold måtte flotellet trekkes bort fra plattformen og var dermed ikke mulig å bruke som livbåt. Ordningen med floteller ved Statfjord-plattformene hadde ikke vært ment som evigvarende.

Redningssystemet ble utviklet og utprøvd. Systemet ble installert på Statfjord B og testet under all slags vær og forhold, både ubemannet og med folk og last ombord, og hadde etter rundt 850 turer vist gode resultater. Systemet hadde vært inne til en siste overhaling, men på den første prøveturen viste det seg at det var feil på det hydrauliske anlegget. Gondolen stanset ikke som den skulle da den var kommet opp til mottakerterminalen på plattformen. Den dunket inn i plattformbeinet med det resultat at den hoppet av kabelen og falt i sjøen. Der ble den liggende å flyte til den ble tatt om bord i beredskapsbåten. Det var ingen personer om bord og heller ingen personer i nærheten ble skadet.

Under den siste testturen var representanter for både Mobil, Oljedirektoratet og Det Norske Veritas til stede på Statfjord B. Statfjorddivisjonen bestemte etter uhellet å skrinlegge planene om bruk av gondolredningssystemet. Avtalene med General Electric i Storbritannia som utviklet systemet og Brattvåg Hydraulic utenfor Ålesund som skulle produsere utstyret på lisens ble kansellert.

Kilder:
Nopef-nytt fra 1986.
Muntlig beretning fra Oddbjørg V. Greiner, tidligere plattformsjef Statfjord.

Streik og lockoutStatoil som operatør
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk