Saga Petroleum en saga blottProduksjonsstart på Sygna

Epidemi herjer

person Norsk Oljemuseum
Oljearbeiderne på plattformen Statfjord C ble rammet av en omfattende hepatitt A-epidemi hvor totalt ni personer ble smittet. Ekstra legepersonell ble sendt ut på feltet og alle de 230 arbeiderne på Statfjord C fikk Gammaglobulin.
— Oppvasken på Statfjord C. Foto: Jan A. Tjemsland/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Felles for alle de syke var at de oppholdt seg på Statfjord C i løpet av mai sammen med 250 andre oljeansatte. Det ble regnet som sikkert at alle fikk smitten om bord på C-plattformen, det ble derfor satt i verk omfattende hygienetiltak for å stanse videre smitte.

Hepatitt er en betennelse i leveren og de fleste smittede får gul farge i øynene og på huden, slapphet, kvalme eller magesmerter. Hepatitt A-viruset overføres i hovedsak gjennom vann som er forurenset av kloakk eller via mat som er håndtert av smittede personer med dårlig håndhygiene. Det alvorlige med denne formen for smittsom virussykdom på en stor plattform, var at de som jobbet der bodde rundt om i hele landet og siden inkubasjonstiden er på to til sju uker, kunne de i verste fall spre smitten rundt om i det ganske land uten at de selv visste det.

Dårlig hygiene og alvorlig slurv med håndvasken etter et toalettbesøk hos en enkelt person som håndterte maten på Statfjord C-plattformen, var trolig årsaken til den alvorlige epidemien.

Kilder:
NTB-tekst. 26.juni 2000. Epidemi rammet oljeplattform.
Bergens Tidende. 26. juni 2000. Gulsott-utbrudd på Statfjord C.
Intervju med Arne Evensen

Saga Petroleum en saga blottProduksjonsstart på Sygna
Publisert 27. november 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk