Helge Lund ny konsernsjef i StatoilKollegaprogrammet

Lastebøye tatt ut av drift

person Norsk Oljemuseum
Lastebøyen tilknyttet Statfjord C ble tatt ut av drift og preservert med tanke på endelig fjerning i 2012. Lasting fra Statfjord C ble omlagt til å gå gjennom det nye sikrere og langt mer effektive lastesystemet (UKOLS) som var utviklet av Ugland og Kongsberg og tatt i bruk for Statfjord A og B noen år tidligere.
— Statfjord C og lastebøyen. Foto: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Grunnen til at bøyen ble værende så lenge på feltet uten å bli brukt, var at den var ment å fungere som en nødløsning hvis UKOLS skulle bli satt ut av drift – noe som aldri er blitt aktuelt.

Kilde:
Statoil: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2005, Statfjordfeltet . Side 5.
Statoil: Fjerning og disponering av Statfjord C lastebøye (SPM C) – Forenklet konsekvensutredning, April 2012.

Les mer i artiklene: Lastebøyene på Statfjord og Bøyelasting og oljerør

Helge Lund ny konsernsjef i StatoilKollegaprogrammet
Publisert 26. november 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk