Brentfeltet funnetStatoil kommer

Hjemmebrent

person Norsk Oljemuseum
- en del av Brentfeltet?
— Utforskningskart over Statfjord A og Brent. Illustrasjon: Mobil Exploration Norway Inc./Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Statfjordblokkene ble de første årene på folkemunne kalt «Hjemmebrent», «de norske Brentblokkene» eller «norsk Brent» siden en antok at feltet var en del av det britiske Brentfeltet.

Funnet av Brentfeltet ble av lisenseierne Shell og Esso brukt som brekkstang for å få raskt innpass også på norsk sokkel. De sendte søknad om tildeling av de tilgrensende norske blokkene utenom ordinære konsesjonsrunder.

Dersom funnet strakte seg over til norsk side så de det som en fordel å få tildelt rettigheter også til denne delen av feltet, med felles utnyttelse av samme eiere og samme operatør. Den 29. februar 1972 mottok Industridepartementet søknad fra disse to selskapene om utvinningstillatelse for blokkene 33/9 og 33/12.

Man beklager derfor å måtte avslå Deres ansøkning

Statens Oljekontor anbefalte industriminister Finn Lied å gi utvinningstillatelse, men før notatet nådde statsråden hadde statssekretær Arve Johnsen skrevet en kommentar i margen: «Konferert med Gulnes, Dæhlin, Christiansen, Hagemann, Manshaus. Gis ikke tilleggstildeling. Tas i forbindelse med den generelle utlysning.»

Industridepartementet svarte på søknaden 27. mars: «Industridepartementet finner, etter nøye å ha vurdert mulighetene for og de mulige konsekvenser av tilleggsblokker, ikke å kunne foreta en slik tildeling så vidt kort tid før den generelle utlysning. Man beklager derfor å måtte avslå Deres ansøkning».

Departementet hadde planer om en tredje konsesjonsrunde høsten 1972, men denne ble utsatt til høsten 1973 på grunn av det pågående arbeidet med å opprette et statlig oljeselskap og et oljedirektorat. Det ble bestemt at konsesjonsrunden skulle utsettes til etter denne prosessen var gjennomført.

Stortinget gjorde 14. juni 1972 vedtak om opprettelse av Den Norske Stats Oljeselskap og Statens Oljedirektorat. Statfjordblokkene ble tildelt i august 1973, utenom ordinære konsesjonsrunder.

Kilder:
Lerøen, B., & Norge Oljedirektoratet. (1997)1001 brønn. Stavanger: Oljedirektoratet: 80. 
Lerøen, B., & Statoil. (2002). Dråper av svart gull : Statoil 1972-2002. Stavanger: Statoil: 144.
Hanisch, T., Nerheim, G., & Norsk petroleumsforening. (1992). Fra vantro til overmot? (Vol. 1). Oslo: Leseselskape: 375.

 

Brentfeltet funnetStatoil kommer
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk