Mobil tilbyr plattformNavnet blir Statfjord

Statoils «paragraf 10 plan»

person Norsk Oljemuseum
Prosjekter Statoil deltok i var mer diskutert i offentligheten enn prosjekter med private aktører. Statsoljeselskapet var pålagt å rapportere til Stortinget om sin aktivitet, og om planer for prosjekter. Det gjaldt ikke minst Statfjordutbyggingen, som var en viktig del av Statoils aktiviteter de første årene.
— Statsminister Nordli og industriminster Gjerde bekymrer seg over overskridelser på Statfjord. Karikatur i VG 18.08.1976.
© Norsk Oljemuseum

Særlig politikere på høyresiden ønsket detaljert oppfølging og rapportering. Et politisk kompromiss førte til vedtak om at Statoil skulle utarbeide en årlig plan for sin virksomhet, senere kalt «paragraf 10 plan», etter paragrafnummeret i Statoils vedtekter der regelen om rapportering ble tatt inn.

Stortinget vedtok 12. juni 1974 at regjeringen årlig skulle legge fram en særskilt stortingsmelding med «hovedtrekkene i Statoils planer og prosjekter med økonomiske oversikter og andre saker av vesentlig prinsipiell eller politisk betydning» basert på denne planen.

Kilder:
Norge Industridepartementet. (1975). A. Virksomheten på den norske kontinentalsokkel ; B. Virksomheten til Den norske stats oljeselskap a.s. i 1974 og selskapets planer for virksomheten i 1975 ; C. Virksomheten til Statens oljedirektorat i 1973 og 1974 (Vol. Nr 81 (1974-75), St.meld. … (trykt utg.)). Oslo: Departementet.: 3 og 62.

Mobil tilbyr plattformNavnet blir Statfjord
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk