Striden om lastebøyenB-en ut av dokken

Matskattaksjoner og streikevarsel

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Den 19. mai 1979 varslet cateringansatte på Ekofisk streik. Bakgrunnen var et brev skattedirektoratet hadde sendt ut i april. Det var bestemt at offshoreansatte på faste installasjoner skulle skattlegges for fri kost og losji – det ville utgjøre 23 kroner om dagen. Oljearbeiderne ble kraftig provosert.
— Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Catering var en lavtlønnsgruppe offshore, og et slikt skattetrekk ville ha større virkning for dem enn andre offshoreansatte. Cateringarbeiderne truet med streik hvis ikke nye lønnsforhandlinger ble iverksatt for å rette opp i dette. En streik blant catering ville kunne føre til full produksjonsstans. Arbeiderne på Statfjord og Frigg stilte seg solidarisk med Ekofiskarbeiderne og ved en eventuell konflikt ville også de gå ut i streik.

Brevet fra skattemyndighetene kom på toppen av annen forskjellsbehandling cateringansatte følte seg utsatt for. De hadde opplevd som den eneste arbeidsgruppen å ikke få kompensasjon for helikopterturen til og fra jobb og de fikk heller ikke samme godtgjørelser for de ulemper som fulgte med en lang reise fra hjemstedet.

Finansminister Per Kleppe kalte inn både NOPEF og NOGMF til møte den 10. mai. Etter møtet henstilte finansdepartementet skattemyndighetene om at de inntil videre ikke skulle pålegge arbeidsgiverne å foreta forskuddstrekk eller gjennomføre beskatning av fri kost. Streikevarselet ble dermed trukket tilbake.

Skatteforholdene i Nordsjøen var en del av mandatet for det såkalte Sjømannsskatteutvalget av 1976 som i løpet av sommeren 1979 la frem en delutredning om skattereglene for arbeidstakere i Nordsjøen. I utredningen kom det fram at skatteleggingen av arbeidstakere i Nordsjøen ikke burde endres.

Streikevarsel

Det var ikke slutt med det. Den 31. mai samme år varslet Norsk Olje- og Gassmedarbeiderforbund (NOGMF) igjen streik for mønstret mannskap på boligplattformene Polymariner og Nortrym. Varselet ble senere utsatt til 1. juli, hvis ikke riggeiernes arbeidsgiverorganisasjon, Norsk Offshore Forening gikk med på å inngå tariffavtale med NOGMF for de ansatte organisert i dette forbundet.[REMOVE]Fotnote: Haugesunds Avis 23. april 1979. Streik på plattform? 

Arbeidsgiverne ville bare ha tariffavtaler med de tradisjonelle maritime fagorganisasjonene som sjømannsforbundet og Maskinistforbundet og mente i tillegg at det ikke var poeng å forhandle så lenge det var lønnsstopp. Til det svarte Odd Paulsen i NOGMF at «jeg synes det er et helt uholdbart argument. Vi krever ikke høyere lønn for dem det gjelder. Vi krever at de får rett til å organisere seg der de ønsker og få oppretta avtale».[REMOVE]Fotnote: 22. mai 1979. Streik på Statfjord A?

NOGMF meldte selv at faren var stor for at all virksomhet på Statfjord A, unntatt produksjonsboring og sikkerhet ville bli rammet. Cateringpersonellet på Statfjord som var organisert i NOGMF hadde, ifølge NOGMF vedtatt å gå til sympatistreik dersom konflikten ikke ble løst.

Striden om lastebøyenB-en ut av dokken
Publisert 28. november 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk