Statfjord Øst i produksjonProduksjonsstart for Statfjord Nord

Underløftsavtalen

person Norsk Oljemuseum
Da Statfjord Øst og Statfjord Nord nærmet seg produksjonsstart var det klart at det langt fra var nok prosesseringskapasitet på Statfjord C til å ta imot produksjonen fra satellittfeltene.
— Statfjord C. Foto: Equinor
© Norsk Oljemuseum

Satellittfeltet Statfjord Øst var beregnet klar for produksjon 1. oktober 1994. Forhandlinger ble da gjennomført for å få tilgang til prosesseringskapasitet.

Den 30. september 1994 ble det inngått en endringsavtale til den tidligere avtalen om bruk av anleggene på Statfjord, kalt Bridging Agreement. Denne endringsavtalen, endring nummer to, er blitt kalt underløftsavtalen. Her kjøpte eierne av satellittfeltene seg en rett til å få prosessert opptil 25 000 Sm3/døgn fra satellittene på Statfjord C.

De norske eierne av Statfjord reduserte sin produksjon på Statfjord C for å gi satellittene plass. De britiske eierne var ikke villige til å redusere, slik at de fikk sin andel av produksjonen som om ikke satellittene brukte kapasitet. I realiteten fikk de olje fra Statfjord Øst og fra januar 1995 olje fra Statfjord Nord. For at satellittene skulle få første prioritet på denne måten, fikk de britiske eierne også en avgift på noen få cent pr. fat olje fra satellittenes eiere. I prinsippet kjøpte de norske eierne seg prosesskapasitet for satellittene.

Les mer i artikkelen: Tilknytningsavtaler på Statfjord

Statfjord Øst i produksjonProduksjonsstart for Statfjord Nord
Publisert 4. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk