Statfjord TransportUtlendinger, fagforening og streik

Lastebøye på plass

person Av Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Lastebøyen til Statfjord A ble tauet ut og forankret på feltet i august 1978. I mai samme år hadde lastebøyen blitt sjøsatt ved byggestedet Kværner Egersund.
— Illustrasjon: Jan Ø. Ulriksen
© Norsk Oljemuseum

Kværner Egersund Brug hadde hatt hovedansvaret for byggingen av lastebøyen, men også utenlandske selskap hadde vært involvert i prosjektet. Bunnseksjonen ble bygget i Frankrike av Compagnie Francaise d’Entreprises et Metalliques (CFEM) og Equipmemts Mechanies et Hydraulics (EMH), men det 130 meter lange og 3800 tonn tunge staget ble i sin helhet laget i Kværner sine store haller i Egersund. Der ble også de to delene satt sammen.

Det var en ALP – Articulated Loading Platform, største i sitt slag i verden. Samlet var bøyen på 190 meter, veide om lag 5000 tonn og hadde en lastekapasitet på 600 000 fat i timen. Fra Egersund ble den slisset ut og om bord på en lekter, fraktet ut i havnebassenget hvor lekteren ble senket og bøyen lå frittflytende. Den ble reist opp og tauet i vertikal stilling til Åmøyfjorden hvor den ble montert sammen med toppseksjonen, som også var laget hos Kværner. Det var en roterende toppseksjon på 530 tonn, 15 meter høy og med et helikopterdekk på 25 meter i diameter pluss sikkerhetsnett. Også den var slisset om bord på en lekter og tauet til Åmøyfjorden.

Mye dyrt utstyr ble påmontert. Blant annet et eget lite kraftverk som skulle levere strøm til bøyen, Den besto av tre generatorer som hver ga 50 kilowatt. Bøyen skulle være ubemannet, men med mulighet til å oppholde seg der hvis det trengtes reparasjoner eller vedlikehold. Det var en firemannslugar, kjøkken, toalett og dusj. 

Midt i august 1978 kom bøyen fram på feltet. Uttauingen med to slepebåter begynte fra Stavanger onsdag 9. august og slepet tok lengre tid enn forutsatt på grunn av vanskelige strømforhold. Det var fem døgns slep med litt under to knop i gjennomsnittsfart. I forbindelse med montering ble det brukt små båter med påhengsmotor – av typen Zodiac – både bølge- og vindforhold måtte være gunstige.

Fundamentet og rørledningen som forbandt tårnet med Statfjord A-plattformen var plassert på feltet 14 måneder tidligere.

Les mer: Lastebøyene på Statfjord

Kilder:

Hæreid, Jan-Erik:  Project planning – An Analysis of theStatfjord A Project , Trondheim 1980: 44.
Operating Manual Statfjord A articulated loading platform Volume I: 1.2.3 og 1.4.5
Stavanger Aftenblad, uke 47-49 og 27. mai 1978.

Statfjord TransportUtlendinger, fagforening og streik
Publisert 26. november 2019   •   Oppdatert 3. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk