Nye beredskapsfartøyerTredje plattform i drift

Statfjorddivisjonen opprettet i Mobil

person Norsk Oljemuseum
Stortinget vedtok den 14. desember 1984 operatørskifte for Statfjordfeltet, fra Mobil til Statoil.
— Statfjorddivisjonen sin logo
© Norsk Oljemuseum

For å få til en smidig overgang av ansatte i forbindelse med operatørskiftet, ble driften av Statfjordfeltet fra 1. juli 1985 organisert i en egen Statfjorddivisjon – bestående av Mobilansatte og formelt underlagt Mobil.

Statfjorddivisjonens ledelse ble sammensatt av personell både fra Mobil og Statoil. Den 1. januar 1987 skulle Statfjorddivisjonens omtrent 1800 ansatte skifte ut Mobil med Statoil som arbeidsgiver, og Statoil formelt overta operatøransvaret. Før den politiske beslutningen ble tatt om at operatørskifte skulle skje, var det motstand blant de ansatte.

Motstanden bunnet i frykt for å miste opparbeidede rettigheter, og for å bli overført til et annet selskap med andre tradisjoner. Opprettelsen av Statfjorddivisjonen skulle tilrettelegge for operatørskiftet, og divisjonen ble gradvis integrert i Statoils organisasjon. Det ble lagt til rette for at de ansatte skulle beholde ansiennitet opparbeidet i Mobil.

Les mer: Operatørskiftet

Kilder:
Lerøen, Bjørn Vidar. Dråper av svart gull . Stavanger 2002: 158.
Aftenposten 4. mai 1985.

Nye beredskapsfartøyerTredje plattform i drift
Publisert 3. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk