Forpleiningsansatte i streikEpidemi herjer

Saga Petroleum en saga blott

person Norsk Oljemuseum
Saga Petroleum ble i 1999 kjøpt opp av Norsk Hydro og Statoil. Hydro overtok selve driftsorganisasjonen, som ble en del av Norsk Hydros olje- og gassdivisjon.
— Tilbud og prospekt på erverv av samtlige aksjer i Saga Petroleum, datert 10. juni 1999.
© Norsk Oljemuseum

Statoil samarbeidet med Hydro i oppkjøpsprosessen, og som godtgjørelse for sin del av aksjene i Saga overtok Statoil 25 prosent av Sagas totale eierandeler. Hydro hadde som børsnotert selskap en annen frihet til å gå til oppkjøp enn hva Statoil hadde. Statoil overtok eierandeler i en rekke lisenser og utvinningstillatelser både på norsk og britisk sokkel, og operatørskapet for Haltenbanken Sør med Kristinfeltet. I henhold til overtagelsesavtalen overtok Statoil 1. januar 2003, som operatør for feltene Snorre, Vigdis, Tordis og Visund. Statoil overtok Sagas eierandel i Statfjord på 1,60 prosent, og økte dermed sin eierandel fra 42,73 til 44,34 prosent.

Kilder:
Petter Nore: Norsk Hydro’s Takeover of Saga Petroleum in 1999 A Case Study
Store Norske Leksikon: Saga Petroleum

Forpleiningsansatte i streikEpidemi herjer
Publisert 2. desember 2019   •   Oppdatert 5. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk