Gigant i frimerkestørrelseTillitsmenn nedlegger sine verv

Unitiseringsavtale

person Av Håkon Lavik, tidligere Statoil
En traktat mellom Norge og Storbritannia om felles utnyttelse og transport av petroleum fra Statfjordreservoarene ble undertegnet i Oslo 16. oktober 1979. Traktaten regulerte utvinning fra feltet på tvers av grenselinjen.
— Norsk og britisk flagg
© Norsk Oljemuseum

Overenskomsten fulgte stort sett samme mønster som overenskomsten om felles utnyttelse av Frigg-reservoaret, undertegnet tre år tidligere. I norsk oljeindustri er ordet «unitisere» etablert som et entydig begrep. Begrepet kan oversettes med «å behandle som en enhet». Begrepet «unitisere» kommer fra engelsk «unitize», som betyr å sammenføye til en enhet. Produksjonen fra Statfjord-reservoarene ble fordelt med 84,09322 prosent til Norge og 15,90678 prosent til Storbritannia. I henhold til unitiseringsavtalen kunne fordelingen justeres dersom ny informasjon berettiget det. Prosentandelen ble angitt med stor nøyaktighet siden selv femte desimal kunne bety et stort avvik i inntekter over lang tid.

Eierselskap, eierandeler etter unitisering i 1979
Eierandel i prosent
Statoil 42,05
Mobil Exploration Norway 12,61
Norske Conoco 8,41
Esso Norway 8,41
Norske Shell 8,41
Saga Petroleum 1,57
Amoco Norway 0,88
Amerada Petroleum Norway 0,88
Texas Eastern Norway 0,88
Conoco North Sea 5,30
Gulf Oil Corporation 2,65
Gulf (UK) Offshore Investments 2,65
British National Oil Company (BNOC) 5,30

 

Kilder: Statfjord-avtalen: http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/8/27/00015346.pdf

Gigant i frimerkestørrelseTillitsmenn nedlegger sine verv
Publisert 28. november 2019   •   Oppdatert 4. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk