Statoils eierandelBrown & Root ansvarlig offshore

Rettighetsfordeling

person Norsk Oljemuseum
I desember 1974 hadde rettighetshaverne på britisk og norsk side et uformelt møte for å diskutere en avtale om felles utbygging og produksjon for Statfjordfeltet. Det var samtidig viktig å få fastlagt fordeling av rettigheter mellom landene.
— Grensedragningen mellom norsk og britisk sektor ble gjort etter midtlinjeprinsippet. Her fra grensen på Friggfeltet. Foto: Jan A. Tjemsland/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

I mai samme år hadde det blitt endelig fastlagt at feltet strakte seg over grenselinjen. Avtaler om bytte av borehullsdata og seismiske data ble inngått i mai 1975. Conoco var operatør på britisk side og koordinerte leteboringen.

Det første formelle møtet ble holdt i august 1975. På dette møtet ble «Statfjord Field Licensees Committee» (SFLC) opprettet som øverste organ for fordelingsarbeidet. Hver part hadde ett medlem og ett varamedlem i denne komiteen. Fram til en midlertidig fordelingsavtale ble undertegnet i juni 1976, deltok de britiske eierne komiteen, kun som observatører uten stemmerett, .

Reservene på norsk side ble anslått til 88,88 prosent og på britisk side til 11,11 prosent. Senere har eierandelene blitt justert etter avtale.

Les mer: Statfjordavtaler og Redeterminering

Kilder
Kostnadsanalysen – norsk kontinentalsokkel : Rapport 2 : Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel : Fra styringsgruppen oppn. 1979-03-16 (Utredninger 1980:64). (1980). Oslo: 130-140.

Statoils eierandelBrown & Root ansvarlig offshore
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk