Statfjord A ut av dokkenRettighetsfordeling

Statoils eierandel

person Norsk Oljemuseum
Stortinget vedtok 9. juni 1975 at Statoil skulle opprettholde sin eierandel i Statfjordfeltet.
— Rettighetshavernes andel i produksjonslisens 037 (Statfjordfeltet).
© Norsk Oljemuseum

Dersom feltet hadde vist seg ulønnsomt å bygge ut, hadde Statoil en opsjon på å trekke seg kostnadsfritt ut av eierskapet innen 12 måneder.

Feltet viste seg å være kommersielt drivverdig og ved utøvelsen av opsjonen begynte Statoil å dekke 50 prosent av kostnadene, tilsvarende sin eierandel.

For lete- og undersøkelsesfasen hadde de andre eierselskapene delt utgiftene, men kunne få tilbakebetalt disse etter feltets produksjonsstart.

Kilder:
Kemp, A. (1987). Petroleum rent collection around the world. Halifax, Nova Scotia: Inst. for Research on Publ. Policy: 39.
Norge Industridepartementet. (1975). Utøvelse av Den norske stats oljeselskap a.s’ opsjon på deltakelse i utviklingen av petroleumsforekomst på Statfjord-feltet (Utvinningstillatelse for petroleum nr. 037 på blokkene 33/9 og 33/12) (Vol. Nr 114(1974/75), St.prp. … (trykt utg.)). Oslo: Industridepartementet.

Statfjord A ut av dokkenRettighetsfordeling
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk